Головна   Пошук   Карта сайта   Версія для друку
Пошук по сайту
Авторизація
Логін:
Пароль:
Забули свій пароль?
Реєстрація

Звіт про роботу колективу школи в 2011-2012 н.р.

18.08.2012

Звіт про роботу колективу школи в 2011-2012 н.р.

 Вступна частина 
               Нові завдання модернізації освіти, які визначені Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», низкою нормативних документів, спрямовані на розвиток національної освітньої галузі, що має відповідати викликам часу й потребам особистості, яка здатна реалізувати себе в суспільстві, що постійно змінюється. Сьогодення доводить, що тенденції політичного, економічного, культурного розвитку суспільства потребують нових підходів до якості знань, умінь, навичок і рівня розвитку учнів. Тому розвиток сучасної освіти спрямований на створення гармонійної цілісної системи на кожному освітньому рівні, яка включала б в себе взаємоузгоджені методи, дії, компоненти, направлені на процес навчання, розвиток та виховання молоді. На сучасному етапі метою навчання стало насамперед формування життєвої компетентності учнів, уміння застосовувати набуті знання на практиці у своїй професійній та суспільно-політичній діяльності. Ми повинні формувати покоління, яке «здатне навчатися впродовж усього життя». Саме такою, на наш погляд, і є концепція життєтворчості, провідні ідеї якої покладені в основу діяльності спеціалізованої загальноосвітньої школи № 317 з поглибленим вивченням іноземних мов та образотворчого мистецтва. Завдання нашого навчального закладу полягає в тому, щоб кожна дитина зрозуміла та осмислила своє життя, навчилася самостійно вирішувати як щоденні життєві завдання, так і складні проблеми, тобто стала життєво компетентною, життєстійкою, життєздатною. Тільки тоді вона зможе змінити своє життя, боротися з бездуховністю, байдужістю, безвідповідальністю, які руйнують життя окремої людини та суспільства. 
            Успішна робота педагогічного та учнівського колективів була відзначена наказом оловного управління освіти та науки України від 26.03.2004 р. за № 99 “Про атестацію навчальних закладів”, згідно з яким школа визнана атестованою з відзнакою. Цю високу оцінку своєї діяльності педагогічний колектив підтверджує кожного навчального року. Так за підсумками здачі незалежного зовнішнього оцінювання 2010-2011 н.р. школа ввійшла до п»ятдесяти кращих навчальних закладів середньої освіти м.Києва, посівши почесне 45 місце. 
      Вирішуючи поставлені проблеми, педагогічний колектив в 2011-2012 навчальному році дотримувався таких законів та нормативних документів: 
Конституції України, прийнятої Верховною Радою України 28 червня 1996 року; 
Законів України: 
- “Про освіту” від 23 березня 1996 року № 21 (зі змінами та доповненнями) ; 
- “Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 року № 651-ХІУ;
 - “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” ( зі змінами від 10.07.2011р.); 
- “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 року № 2402-Ш; 
- “Про соціальну роботу з дітьми і молоддю” від 21.06.2001 р. № 2558-Ш; 
- “Про молодіжні і дитячі громадські організації” від 01.12.1998 р. № 281-ХІУ; 
- «Про засади запобігання і протидії корупції» №3206-VI від 07.04.2011 р.; 
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні      правопорушення» №3207-VI від 07.04.2011 р.; 
- Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації      Об”єднаних націй 10 грудня 1948 року; 
- Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об”єднаних Націй 20  листопада 1989 року;
- Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об”єднаних націй 20.11.1959 року; 
- Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання  резолюцією 44\25 Генеральної Асамблеї ООН 20.11.1989 року; ратифікована в Україні 21.02.1990 року;
 - Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об”єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року;  
Указів Президента України
- « Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» № 1163/2011 від 16.12.2011 р. ; 
- «Про національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ столітті» № 347/2002 від 17.04.2002р. ;
- «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 року № 926/2010; 
 - «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008;
- “ Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім”ями” від 23.06.2001 року № 467/2001;
Постанов Кабінету Міністрів України:
- Державна програма «Молодь України на 2009-2015 роки» №41 від 28.01.2009 р.;
- Державна Програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки” № 229-р від 22.04. 2006 ;
-«Про затвердження Державного стандарту базової та повної середньої освіти » № 1392 від 23.11.1392 р. -«Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» №1283 від 14.12.2011р. ; -«Державний стандарт початкової загальної освіти” від 20.1104.2011 р. № 462 ;
- «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» № 778 від 27.08.2010 р.;
-“Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 р. № 646;
-«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від 22.11.2004 р.; -«Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на подану вартість» №116 від 02.02. 2011 р.;
-Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) № 896 від 03.11.1993р.;
-«Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 13 квітня 2011 р. № 330-р;
-«Про затвердження Державної цільвої програми впровадження у навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» №494 від 13.04. 2011 р. ;
Наказів Міністерства освіти, науки молоді та спортуУкраїни:
-Концепції національно-патріотичного виховання № 3754/981/538/49 від 27.10.2009 р.;
-Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді № 605 від 21.07. 2004 р. ;
-« Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» №930 від.06.10.2010 р. ;
-«Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» № 1343 від 22.11.2011 р. ;
-« Про затвердження заходів МОЗ України та НАМН України щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» 500/71 від 11.08.2011 р.;
-«Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» №1243 від 31.10.2011 р. ;
-«Про впровадження в загальноосвітніх навчальніх закладах пілотного поекту Національного проекту «Відкритий світ» №1252/147 від 03.11.2011 р. ;
-« Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» № 1050 від 12.09.2011 р. -«Про проведення Всеукраїнського конкурсу Учитель року – 2012» №1265 від 07.11.2011 р. ;
-Концепції екологічної освіти в Україні № 13/6-19 від20.12.2001 р. ;
-“Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності” від 10.05.2011 р. №423;
-«Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї» № 714 від 30.06.2011 р. ;
-«Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» № 732 від 20.12.2002 р. зі змінами 19.05.2008 № 432;
-«Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» №496 від 03.06.2008 р. ;
-“Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів” від 07.04.2005 р. № 204;
-«Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)” № 389від 19.06.2003 р.;
-«Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи « № 755 від 20.08.2008 р. ;
-«Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» № 329 від 13.04.2011 р. ;
-« Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» №682 від 16.08.2010 р. ;
-« Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця» № 1567/20305 від 29.12.2011 р. ;
-«Про заходи державного контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році» від 22 березня 2012 року № 344;
-“Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” 20.07.2004 р. № 601; -«Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 18.02.2008 р. № 94 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 12 вересня 2008р. №845, від 21 грудня 2009 р. №1151, від 23 листопада 2010 р. №1116; -«Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затверджене наказом МОН України від 13.22.2000 р. № 584 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2008 р. № 186 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 07 лютого 2012 р. № 116;
-«Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» затверджене наказом МОН України від 11.12.2000 р. № 579, зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187 та №115 від 07.02.2012 р.);
-“Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (витяг від 14.04.2008 р) ;
-“Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді”. від 21.04.2005 р. № 242/178;
-“Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України”. від 07.09.2000 р. № 149;
-«Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 05.05.2008 № 371;
-«Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» № 458 від 02.08.2005 р. ;
-Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.05.2008 № 431;
-«Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» №1121 від 05.10.2009 р. ;
-«Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров»я школярів у навчальних закладах України» від 22.10.2008 № 956;
-«Про невідкладні заходи щодо збереження здоров»я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів» від 06.11.2008 № 1008;
-«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року» від 30 грудня 2010 р. №1312;
Листів Міністерства освіти і науки України:
- «Щодо виконання Державної програми розвитку і функціонування української мови» № 1/12-1598 від 25.03.2011 р.;
-«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 р.» 1/9-325 від 29.04. 2011 р.; -«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» № 1/9-61 від 06.02.2008 р.;
-«Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році» 1/9-454 від 09.06.2011 р.;
-«Інструктивно-методичеі рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011-2012 навчальному році»;
-« Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладах» № 1/9-532 від 11.09.2007 р.;
-«Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій» № 1/9-493 від 24.06.2011 р.;
-“Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп продовженого дня” № 1/9-245 від 27.06.2001 р.;
-«Про проведення уроку «Безпека на дорозі – безпека життя» № 1/9-685 від 09.09.2011 р.;
-«Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників » № 1/9- 727 від 23.09.2011 р.; 
-«Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001р. № 63;
-«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році» № 1/9-61 від 27.01.2012 р.;
-«Про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» № 1/9-819 від 08.11.2011 р.;
-«Про дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах» 3 1/9-824 від 11.11.2011 р.;
-Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (2000 р.);
-Концепції художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (2004).
     Метою роботи школи передбачалось особистісно зорієнтоване формування в школярів фундаменту
освіти, функціональної грамотності, життєвої, комунікативної компетентності в сучасних соціальних умовах. Продовжувалось удосконалення змісту системи освіти, яка сприяла забезпеченню розвитку кожного учня відповідно до здібностей, інтересів, можливостей у суб»єкт-суб»єктній парадигмі взаємовідносин «учитель – учень».
   Розв»язання проблем та вирішення завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягти вагомих результатів за підсумками навчального року у всіх напрямках освітньої діяльності.

1.Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу

   На 01.09. 2011 року в закладі навчалося 745 учнів, дівчаток – 395, що становить 53,02% від загальної кількості. В школі навчалося 368 дітей, що мешкають в мікрорайоні, закріпленому за школою згідно до Розпорядження голови Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації № 1261 від 30.07.2002 року та 355 дітей інших мікрорайонів м. Києва та регіонів України. 
    Зміна освітянської парадигми, створення нової, орієнтованої на особистість педагогіки, потребують і нових підходів до підготовки вчителів. Учителі нинішньої школи мають бути фахівцями високого ґатунку, вихованими на найкращих здобутках світової та вітчизняної педагогіки гуманізму та людяності.    На початок 2011-2012 навчального року у школі працювало 60 педагогів. Школа укомплектована педагогічними кадрами на 99 %, має вакансії вчителів англійської мови, трудового навчання, інформатики.
   Вікова категорія педагогічних працівників пенсійного віку становить 10 чоловік (16.7%) від загальної кількості. Тому є актуальною проблема омолодження педкадрів. В 2011-2012 н.р. значні зусилля були спрямовані на надання реальної дієвої допомоги у підвищенні професійної майстерності молодим та малодосвідченим педагогічним працівникам. На початок навчального року їх було 5 (8.3 %).
За категоріями:
  • Спеціаліст вищої категорії 27
  •  Спеціаліст І категорії  14
  • Спеціаліст ІІ категорії  6
  • Спеціалістів  13

Мають звання: 

  • Відмінник освіти України  2
  • Учитель-методист 3
  •  Старший вчитель  15

   Вищу педагогічну освіту мають 56 педагогів (93.3% від загальної кількості вчителів). Незакінчену вищу педагогічну освіту мають два педагоги, середню педагогічну освіту – двоє. Середнє педагогічне навчальне навантаження на початок 2011-2012 н. р. становило 22 год. Кількість вчителів, які мають повне навантаження – 55.

2. Завдання і проблеми, над якими працює заклад

     Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів до особистості учня, його потреб та інтересів. Метою навчання має бути не тільки отримання знань як сукупності фактів, теорій тощо, але й удосконалення особистості учня внаслідок уміння самостійно навчатися. Завдання школи-надати можливості для розвитку, саморозвитку особистості, сприяти пошуку власної індивідуальності, самореалізації. Спираючись на Національну доктрину розвитку освіти в Україні ХХІ століття, яка одним із важливих напрямків визначила модернізацію управління освітою і передбачає ефективну організацію педагогічної діяльності, педагогічний колектив школи дійшов висновку про забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти. Педагогічний колектив школи завжди прагнув до поліпшення якості освітнього процесу, підвищення фахової майстерності кожного працівника, удосконалення роботи з батьками. Один із шляхів досягнення цього – інноваційні перетворення. Для того, щоб ця робота була ефективною і по-справжньому результативною, наголошуємо на двох основних складниках інноваційної діяльності: ознайомлення і упровадження саме освітніх інновацій та реалізація інновацій у різноманітних напрямках навчально-виховного процесу. Реалізація нововведень ставить перед нами ряд завдань на найближчі роки:

- навчати учнів способам мислення, вчити «як думати», а не що «думати»;

- надати учням рівні можливості у виборі форм і змісту навчання;

- мотивувати дітей до навчання упродовж усього життя, а не прагнути навчити на все життя;

- створювати умови для опанування і самостійного продукування ще не існуючих знань, а не змушувати заучувати «вчорашні знання»;

- сприяти формуванню суспільно-індивідуального світогляду, який убезпечує особистість від руйнівних маніпуляцій них впливів;

- сприяти становленню інформаційної культури особистості, здатної до активного управління інформацією, а не культивує пасивне некритичне сприйняття інформації;

- розвивати життєві компетенції та втілювати в життя модель компетентного випускника школи.

      Створення у школі інноваційного середовища та постійний вплив на формування педагогічної майстерності можливий за умови творчого підходу до реалізації науково-методичної проблеми школи, яка орієнтує педагогічних працівників на готовність до діяльності в сучасних умовах, оволодіння перспективними знаннями, інноваційними педагогічними технологіями і передовим педагогічним досвідом. Тому в 2012-2013 навчальному році педагогічний, учнівський та батьківський колективи продовжуватимуть працювати над вирішенням теми: «Забезпечення інтелектуального, фізичного, духовного і морального розвитку школяра шляхом впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес – основа самореалізації особистості, здатної сприймати життя як творчий процес». На сьогодні школа перебуває на етапі стабільності і мета нашої діяльності – здійснити величну місію, притаманну школі в усі часи її існування: допомогти людині навчитися жити у гармонії з собою, з природою, з іншими людьми, з суспільством. В процесі освіти і виховання формувати людяність як основоположну рису особистості. Формувати загальнонаціональну свідомість громадянина України і світу. Разом з тим ми розуміємо, що навчально - виховний процес має відповідати таким критеріям:

1. Вмотивованість і спроможність учнів до навчання упродовж всього життя.

2. Емоційне благополуччя та позитивне ставлення до навчального закладу всіх учасників освітнього процесу.

3. Головний критерій якості шкільної освіти – випускник школи, який є:

- людиною, спроможною жити в гармонії з собою, з природою, з іншими людьми, з суспільством;

- людиною, яка має смак до життя, прагне до його вдосконалення, має розвинутий емоційний інтелект; - креативною особистістю з критичним мисленням і імунітетом до технологій маніпулювання свідомістю;

- конкурентоспроможною особистістю у глобальному вимірі.

        З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», її інтеграції в Європейський простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності школи в 2012-1013 навчальному році:

 Неухильне виконання законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Постанови Кабінету Міністрів України “Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, інших нормативно-правових актів, документів Міністерства освіти ,науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки КМДА, районного управління освіти, інструктивно-методичних листів, рекомендацій науково-методичних центрів, установ щодо організації навчально-виховного процесу, опанування нових редакцій навчальних програм, підручників, посібників.

 Реалізація державних програм “Освіта. Україна ХХІ століття”, “Діти України”, “Вчитель”.

 Забезпечення впровадження Державних стандартів загальної середньої освіти, створення умов для досягнення учнями навчальної компетенції і окремих компетенцій учнів, які даватимуть їм змогу успішно інтегруватися в суспільство, визначати і втілювати свою життєву стратегію і життєвий проект, бути мобільними і конкурентноспроможними, здатними до самоорганізації, навчання протягом життя, самореалізації, розкриття свого творчого потенціалу, свідомого життєвого вибору та прийняття відповідальних рішень.

 Формування позитивного іміджу навчального закладу.

 Створення умови для функціонування й розвитку у школі освітнього середовища з урахуванням соціально-економічного, культурного потенціалу району,суспільних викликів та потреб мешканців у постійно зростаючій якості освіти.

 Поглиблення дієвої системи співробітництва вчителів школи з іншими соціальними сферами Святошинського району, громадськістю, партнерами в освіті, різними професійними асоціаціями.

 Формування школи життєтворчості як соціально-педагогічної системи, в якій створено умови для розвитку і саморозвитку особистості.

 Використання в процесі навчально-виховної діяльності перспективних технологій життєтворчості, апробація інтерактивних технологій, формування в учнів ключових життєвих компетентностей.

 Формування ідивідуальної, авторської ефективної системи педагогічної діяльності вчителя:

- збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);

- розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, що відповідають завданням школи;

- розвиток мотивів творчої діяльності (потреба у нововведеннях, у творчому характері роботи).

 Формування цілісного педагогічного колективу :

- вироблення єдиного педагогічного кредо, традицій;

- організація діагностики реальних навчальних можливостей , потреб, запитів учителів;

- контроль та аналіз навчально-виховного процесу та його результатів;

- виявлення узагальнення та поширення педагогічного досвіду, обмін методичними знахідками;

-експериментальної роботи.

 Забезпечення зв»язків школи як системи із педагогічною наукою:

- творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їх змісту до свідомості кожного педагога;

- упровадження досягнень передового педагогічного досвіду в педагогічну діяльність; - впровадження та використання досягнень психолого-педагогічної науки.

 Створення сприятливих умов для проведення незалежного зовнішнього оцінювання випускників школи.

 Створення належних умов для адаптації до навчання в основній школі учням 5-х класів.

 Проведення спільної роботи щодо адаптації 6-річних дітей в початковій школі:

- укладення угоди про спільну роботу між дошкільними навчальними закладами згідно з територією обслуговування;

- проведення конференції для батьків майбутніх першокласників з питань адаптації шестирічної дитини до навчання.

 Спрямування системи виховної роботи на формування в учнів національно-державної самосвідомості через залучення їх до історичної та культурної спадщини українського народу, у тому числі столиці України м. Києва; до музейної справи, пошукової роботи на базі музеїв історії школи, району, міста.

 Продовження впровадження системи громадянського виховання.

 Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

 Здійснення роботи щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 Формування в учнів культу знань, умінь, навичок, досвіду успішної пізнавальної діяльності, результатів розумової праці.

 Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією.

 Удосконалення системи роботи з профілактики та запобігання дитячого травматизму, урізноманітнення форм та методів навчання дітей правилам, нормам безпечної поведінки, виживання в умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства.

 Забезпечення психолого-педагогічного та медичного супроводу організації життєдіяльності школярів на основі оптимізації медичної служби, запровадження системного моніторингу фізичного, психічного та духовного здоров»я дітей.

 Продовжити у 2012-2013 навчальному році проведення моніторингових досліджень, які дозволяють вчителям своєчасно виявляти будь-які проблеми життєдіяльності учня і здійснювати корекцію умов освітнього процесу та суттєво впливати на якість освіти.

 Забезпечення варіативності здобуття базової або певної загальної середньої освітивідповідно до здібностей учнів та індивідуальних можливостей.

 Посилення гуманітарної спрямованості виховного процесу. Створення умов для участі батьків у виховному процесі, залучення їх до управління загальноосвітнім закладом.

 Створення умов для екстернатного і дистанційного навчання.

 Систематичне інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу шкільною бібліотекою.

 Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу для забезпечення нового змісту загальної середньої освіти та виховання школярів.

 Розширення творчого співробітництва з вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами загальної, середньої та вищої, науковими установами з метою вивчення та реалізації сучасних досягнень, методики навчання іноземних мов учнів та реалізації спільних освітніх проектів.

 Розвиток співробітництва з сільською школою та міжнародного співробітництва.

3. Умови для обов‘язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

   У школі створено всі умови для обов‘язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти: 52 навчальні кабінети, в тому числі: класні кімнати (14), спальні кімнати (3), навчальні кабінети (33), кабінет хореографії (1), кабінети трудового навчання (1), два спортивні зали по 297 м 2, стадіон, актовий зал (252 м2), 2 комп‘ютерні класи (планується відкриття третього), кабінет психолога, методичний кабінет, медичний кабінет, хореографічний зал, шкільна їдальня на 400 посадочних місць, приміщення харчоблоку, бібліотека, адміністративні, допоміжні приміщення – вестибюль, рекреації, тощо. Навчальна площа на одного учня становить 4.7 кв. м. У 2011-2012 навчальному році у школі функціонував кабінет для вивчення правил дорожнього руху, який став осередком роботи по профілактиці дорожньо-транспортного травматизму серед школярів. Школа має вісім інтерактивних дошок, які дозволяють вчителям та учням працювати на уроках в інтерактивному режимі. Майже всі вчителі- предметники мають власні комп’ютери у своїх навчальних кабінетах, здійснюється їх підключення до мережі Іnternet. Усі навчальні приміщення мають природне освітлення, світло падає на робочі місця зліва. Штучне освітлення забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, його рівень – 300лк. Повітряно-тепловий режим, вентиляція та опалення відповідають Державним санітарним правилам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Будівля школи обладнана централізованою системою водопостачання та каналізації. Школа забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів.

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

   На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Згідно до розпорядження голови Святошинської районної у м. Києві держадміністрації за № 872 від 05.12.2011 року, за школою закріплений мікрорайон: вул.. Булгакова 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 16, 18; вул.. Симиренка 19, 21, 21а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 31, 34, 34а; пр-т. ак. Корольова 24, 24а; вул.Пост-Волинський 1, проспект Відрадний 52 а; приватний сектор по вул. Маршала Бірюзова, Трублаїні, Стратонавтів, 9 Травня, Миру.

Станом на 01.09.2011 року в школі навчалось 368 дітей, які мешкають в мікрорайоні, що закріплений за школою. В 2011-2012 навчальному році школа провела набір учнів у 1-ші класи без обмежень. У школі було укомплектовано 30 класів. В 2011-2012 навчальному році випущено зі школи з врученням атестатів про повну загальну середню освіту 24 учні. Соколова О. отримала золоту медаль. 43 учні школи отримали базову загальну середню освіту, з них сім отримали свідоцтво “з відзнакою”.

    Свідченням якісної роботи колективу у цьому напрямку є показники навчальної діяльності учнів. Так за підсумками здачі незалежного зовнішнього оцінювання 2010-2011 н.р. (газета «Сьогодні») учні продемонстрували добрі знання з історії України, посівши третє місце за рейтингом серед шкіл Святошинського району (46.67 % учнів отримали бали високого рівня), четверте місце з української мови та літератури (50% учнів отримали бали високого рівня), п»яте місце з математики (50% учнів отримали бали високого рівня). При цьому жоден учень не отримав балів низького рівня. Дещо нижчим був показник з англійської мови – дев»яте місце. Високі показники зовнішнього незалежного оцінювання дозволили 13-и випускникам (86.6 %) продовжити навчання у вищих навчальних закладах столиці.

    Із 61 випускника 9-х класів, 38 учнів продовжили навчання в нашій школі, 5 учнів навчаються у вищих професійних навчальних закладах столиці, а 17 випускників - у коледжах та технікумах; учениця 9-В класу Зотова І. виїхала на навчання до Ізраілю по програмі «НААЛЕ» Міністерства освіти і науки України.

   За підсумками 2011-2012 навчального року рівень навчальних досягнень учнів школи був таким:  Високий рівень - 63 (10 %)

Достатній рівень -286 (45.3%)

Якість - 349 (55.3%)

В  порівнянні з минулим роком прослідковується збільшення всіх трьох показників: високого рівня на 1.5%, достатнього рівня на 0.3% та показника якості на 1.6%. Високий рівень навчальних досягнень мають 63 учні школи, що складає 10 %: в 2-4 класах – 25 учнів (9%), в 5-9 класах – 30 учнів (10%), в 10-11 класах – 8 учнів (13%). Достатній рівень навчальних досягнень мають 286 учнів, що складає 45.3 %: 2-4 класах – 148 (56%), 5-9 класах – 116 (38%), 10-11 класах – 22 (37%). Крім того, хочеться звернути увагу на те, що 28 учнів школи, а це 4.4 % мають одну «дев»ятку», тобто є реальними претендентами на отримання Похвального листа в наступному навчальному році. 63 учні школи мають одну оцінку середнього рівня та 80 учнів - 2-3 таких оцінки, а це 13 %. В основному це оцінки з таких предметів як математика, хімія, іноземна мова. Серед вчителів, що сприяють розвиткові здібностей, обдарованості, творчих можливостей учнів необхідно відмітити вчителів: Рипінську О.В., Муху Г.І., Сергієнко Ю.К., Плес В.А., Лисовець Т.О., Коваленко Л.В., Опанасенко Т.В., Чухно О.В., Усату О.А. та інших. Результати державної підсумкової атестації за курс базової середньої школи цього року показали, що колектив школи якісно підготувався до її проведення.

      Наступність початкової та середньої школи

    Ефективність процесу шкільної адаптації значною мірою визначає успішність подальшої діяльності учнів, збереження їх фізичного та психологічного здоров»я. Тому колектив школи підходить до вирішення цієї проблеми з особливою увагою. Так в 2011-2011 навчальному році чітко простежувалась взаємодія і наступність початкової і середньої школи в підтримці та підвищеній увазі до учнів, що продовжили навчання в 5-х класах. Систематичне висвітлення даної проблеми на педрадах, нарадах, психологічний семінар - практикум для вчителів, які викладають в 5-х класах, щодо гуманізації взаємин з учнями, робота класних керівників, виступи психолога на батьківських зборах – усе це було ефективною системою роботи щодо профілактики дезадаптації п»ятикласників. Також важливим є те, що зазначена робота велась, починаючи з 4-го класу. Дітям, у яких виникали труднощі в процесі адаптації, надавалася консультаційна допомога психологом школи, проводилися корекційно-розвивальні заняття, які сприяли формуванню позитивного емоційного стану, допомагали оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому входженню в нові умови. У листопаді 2011 року було проведено спеціальне психологічне дослідження в ході якого обстеженню підлягали учні 5-А, 5-Б та 5-В класів. Його метою було виявити потенційні “групи ризику”, тобто дітей, чиє подальше навчання та виховання пов”язані із суттєвими труднощами (діти з емоційними розладами, порушеннями поведінки, зниженням рівня навчальних досягнень тощо). Враховуючи результати дослідження, було розроблено комплекс психолого-педагогічних заходів, спрямованих на створення умов для кращого пристосування учнів до нового рівня вимог та профілактику дезадаптації у школі другого ступеня:

 Забезпечення наступності вимог до учнів під час їхнього переходу до середньої школи через взаємне відвідування уроків вчителями молодшої і середньої школи з метою виключення додаткових труднощів для учнів, пов”язаних із різкими відмінностями у вимогах до організованості й самостійності, темпу, а також індивідуальними особливостями педагогів початкової і середньої школи.

 Виявлення “групи ризику” – учнів четвертих класів, що мають ризик шкільної дезадаптації під час переходу у п”ятий клас.

 Консультування батьків учнів “групи ризику”.

 Індивідуальна корекційно-відновлювальна, консультаційна робота з учнями 5-х класів.

 Індивідуальна консультаційна робота з батьками п”ятикласників та вчителями, що працюють на паралелі 5-х класів.

   На сьогодні можна відзначити, що адаптаційний період для учнів 4-х класів був досить швидким і безболісним. Свідченням цього є проведений вибірково-порівняльний аналіз успішності учнів за 4 –ий клас та І семестр 5-го класу. Його результати - майже стабільні, а деякі показники навіть зросли.

   Сьогодні навчально-виховний процес у школі зорієнтовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях. Тому колектив школи своєчасно реагує на зміни, які відбуваються в соціумі, прагне до створення необхідних умов для реалізації варіативної освіти, здійснення послідовності, наступності на всіх етапах навчання й розвитку школярів.

4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності

   Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямом реалізації модернізацій них реформ в освіті й одним із суттєвих напрямків мереходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Це визначає ключові напрямки внутрішкільної методичної роботи, яка має свідомо визначити для себе як пріоритетну мету забезпечення мобільності вчителя й учня шляхом формування інформаційних і комунікаційних компетенцій. Методична робота школи була направлена на опрацювання науково-методичної теми “Забезпечення інтелектуального, фізичного, духовного і морального розвитку школяра шляхом впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес – основа самореалізації особистості, здатної навчатися впродовж життя”. Адміністрація школи, обґрунтувавши вибір проблеми, довівши її актуальність, викликала в педагогів інтерес та педагогічну готовність працювати над нею, що і здійснює колектив школи вже третій рік. Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в третьому розділі річного плану «Підвищення рівня педагогічної, психологічної, методичної та фахової майстерності педагогічних працівників школи». Крім цього було розроблено План роботи методичної ради школи на 2011-2012 навчальний рік, План засідань методичної ради школи на 2011-2012 навчальний рік, План роботи психолого-методичної служби з обдарованими дітьми на 2011-2012 навчальний рік.

Методична діяльність в школі ґрунтується на таких позиціях:

- визначення провідної ролі самого фахівця у власній освітній діяльності;

- побудова навчального процесу як партнерської співпраці тих, хто вчить, із тими, хто вчиться;

- розвиток професійної педагогічної компетентності вчителя.

  Таким чином, у закладі створено методичний простір для освітнього середовища школи, що дозволило поглибити змістові та методичні рівні підготовки фахівців

     Традиційні форми методичної роботи в 2011-2012 н.р.: педагогічна рада, методична рада, методичні об»єднання вчителів-предметників, предметний тиждень, методичне об»єднання класних керівників, рада методичного кабінету, школа педагогічної майстерності, школа молодого вчителя, круглий стіл «Педагогічний пошук», прсихолого-педагогічний семінар, епізодичні науково-практичні семінари, інструктивно-методичні наради, конкурс педагогічної майстерності, самоосвіта тощо. Нетрадиційні форми методичної роботи визначаються за методикою колективної творчості – панорама методичних новинок, творчі портрети, ділові ігри, навчальний семінар на базі відкритих уроків під час проведення тижня педагогічної майстерності. У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та загальношкільні форми роботи.

   Згідно наказу по школі № 236 від 01 вересня 2011 р. “Про організацію науково-методичної роботи в школі у 2011-2012 навчальному році” та з метою чіткої організації та вдосконалення науково-методичної роботи, в школі було організовано роботу методичної ради школи. За звітний період було проведено шість засідань. Згідно до Положення про шкільну методичну раду, призначено головами МО:

 української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії та правознавства – Кузьменко Т.М.,

 математики, інформатики та фізики – Чухно О.В.,

 іноземних мов – Скрипнікову Т.В.,

 біології, хімії та географії -Задорожну Т.М.,

 образотворчого мистецтва, музики, фізичної культури та захисту Вітчизни - Муху Г.І.,

 початкових класів – Плес В.А.,

 класних керівників – Гарницьку О.Б.

  Було затверджено шкільну науково-методичну раду, створено раду методичного кабінету, затверджено схвалену науково-методичною радою структуру та форми науково-методичної роботи школи, створено Школу молодого вчителя (керівник – Лисовець Т.О.), школу педагогічної майстерності (керівник – Опанасенко Т.В.). За звітний період показовою була діяльність Ради методичного кабінету. Методичний кабінет школи є центром методичної роботи, основною базою для проведення всіх видів методичних заходів та організаційних форм самоосвіти вчителів, обладнаний відповідно до вимог Положення про шкільний методичний кабінет. Організовує роботу педагогічної ради, школи педагогічної майстерності, круглого столу «Педагогічний пошук», конкурсів професійної майстерності. Рада методичного кабінету забезпечувала науково- методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів, надавала допомогу вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів. Показником ефективності роботи школи з проблемної теми є, насамперед, стабільне зростання фахового рівня вчителів, результативність їх професійної діяльності. Так протягом 2011-2012 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників та їх успішної атестації (накази по школі № 275 від 01.09.2011, № 304 від 12.10.2011, № 94 від 29.03.2012, №106 від 06.04.2012). За звітний період 13 педагогів школи пройшли курси підвищення кваліфікації при КМІУВ ім. Б.Грінченка; вчителі Плес В.А., Муха Г.І. підтвердили кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання вчитель -методист, Ткаченко Т.В., Гарницька О.Б.- підтвердили кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та їм було встановлено звання старший вчитель, вчителю Буценко Н.Г., бібліотекарю Сушко О.В., підтверджено категорію «спеціаліст вищої категорії», психологу школи Степаненко С.А. було встановлено «вищу категорію» вчителям горай О.В., Убийвовк В.Ю., Скрипніковій Т.В. було встановлено категорію “спеціаліст першої категорії”, а Дудар Г.В.- “спеціаліст другої категорії”. Вчитель Сєдова Т.В. підтвердила категорію «спеціаліст» та їй було встановлено звання старший вчитель. План курсової підготовки та атестації виконано.

   Одним із провідних завдань науково-методичної діяльності сучасної школи стає забезпечення необхідних умов для творчої діяльності молодих педагогів, надання їм допомоги в проходженні ступенів становлення й розвитку системи роботи. Для того щоб учитель зміг утілити свої професійні задуми, потрібні спеціальні знання. Очевидно, що певне коло знань молодий учитель отримує у вищому навчальному закладі, а доповнювати й поглиблювати одержані знання він має в процесі роботи в школі. Тож шлях до самовдосконалення лежить через ознайомлення з провідними педагогічними ідеями одержання інформації з наукових видань. Однак молодий педагог не завжди готовий прийнятий й практично реалізувати всі нововведення в сучасній школі без сторонньої професійної допомоги. Тому одним із пріоритетних напрямків роботи з педагогічними кадрами було визначено роботу з молодими спеціалістами, яка спрямовувалась на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня його професійної майстерності шляхом впровадження інноваційних технологій, нових ідей і підходів. З матою чіткої організації роботи вказаної категорії педагогічних працівників, було організовано роботу Школи молодого вчителя, яку очолював вчитель вищої категорії, старший вчитель – Лисовець Т.О. (наказ № 302 від 07.09.2011 р. «Про організацію роботи з молодими та новоприбулими вчителями в 2011-2012 навчальному році»). Один із головних напрямків роботи Школи – надання сучасному молодому вчителю конкретної допомоги у підвищенні його психологічної культури та формуванні педагогічного мислення. Тому, з метою якісного забезпечення процесу становлення молодого педагога, методичною радою школи була розроблена модульна програма роботи Школи молодого вчителя в якій передбачено такі напрямки діяльності:

- Здійснення заходів із поглиблення психолого-педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України.

- Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів, які викладає молодий педагог.

- Ознайомлення з підходами до виховного процесу в школі, до формування всебічно розвиненої особистості в системі життєтворчості.

   З метою виявлення рівня психолого-педагогічної та методичної підготовки вчителів з початковим досвідом роботи, їхнього творчого потенціалу, здатності до самоосвіти, дотримання ними основних принципів дидактики, володіння методами навчання та знання їхньої класифікації були проведені анкетування, які дали змогу визначити і спроектувати основні напрями педагогічної науково-методичної діяльності, сконцентрувати увагу на основних аспектах навчально-виховного процесу. Крім цього, враховуючи побажання досвідчених вчителів та початківців, адміністрацією школи було призначено наставників молодих спеціалістів.  Надання допомоги молодому вчителю в школі було розпочато з ознайомлення з зі Статутом школи, Кодексом честі молодого вчителя сш № 317, Пам»яткою молодого вчителя, розпорядком роботи навчального закладу, планом роботи школи на поточний рік, правилами внутрішнього розпорядку та техніки безпеки, традиціями школи, особливостями навчально-виховного процесу. Разом з вчителем-наставником молодими вчителями було розроблено спільні плани роботи (відповідно до етапу). Ефективність такої спільної діяльності аналізувалась на засіданнях Школи молодого вчителя. Аналізуючи роботу за минулий навчальний рік, слід зазначити, що дієвим було призначення наставниками досвідчених вчителів Коваленко Л.В., Ландарь Н.Т., Плес В.А., Мухи Г.І., які спланували свою роботу з молодими та новоприбулими вчителями у кілька етапів.

На першому етапі адаптації відбулося ознайомлення початківця з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу. Другий етап пов»язаний із процесом подолання труднощів навчальної діяльності й початком формування майстерності молодого вчителя. Третій етап – це етап високої адаптованості, він є результатом ефективної діяльності молодого вчителя на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого вчителя, його творчий підхід до навчальної діяльності. Відповідно до цього у перші два-три тижні уроки молодого вчителя відвідували лише наставники та їхні колеги, адже відомо, що присутність на уроці керівника школи надто хвилює початківців, а дружні зауваження колег він сприймає значно лояльніше. А в листопаді місяці адміністрацією школи та вчителями-наставниками було здійснено оглядовий контроль (відвідування уроків), що дав змогу загально ознайомитись з професійним рівнем роботи молодих вчителів. При цьому було визначено рекомендації початківцям щодо вдосконалення навчально-виховного процесу і ліквідації недоліків та прорахунків. Зокрема було відмічено, що молоді вчителі Резнік Ю.О., Овдієнко І.В., Бузюрова Г.В., Мельник П.О., Войцещук Д.М. мають добрі знання зі свого предмета, працюють за готовими методичними розробками, хоча і намагаються моделювати основні форми і методи своєї педагогічної праці. Вчителі фізкультури Войцещук Д.М. та Мельник О.П., працюючи з дітьми початкової школи, враховують у стосунках з учнями індивідуальні особливості їх розвитку, прагнуть впроваджувати цікаві форми роботи, але водночас дбають про дисципліну і порядок на уроках. Особливої уваги заслуговує робота вчителя англійської мови Тарнавської Л.М., яка вже має певний досвід роботи в школі, але перший рік працює в сш № 317. Плідна робота вчителя з наставником, активна участь у роботі Школи молодого вчителя та творчий підхід до справи дозволили їй стати лауреатом районного конкурсу «Вчитель року – 2012». Аналізуючи роботу молодих і новоприбулих вчителів, слід зазначити, що певні труднощі у них виникали під час здійснення виховної роботи. Їм важко визначити оптимальний зміст виховної роботи з дітьми, не завжди добре володіють різноманітними її формами, не досить гнучко використовують методи виховання, що свідчать про невисокий рівень сформованості конструктивних умінь. Тому аналіз результативності виховної діяльності зазначених вчителів свідчить про необхідність пошуку шляхів її вдосконалення. І саме це покликана зробити систематична самоосвіта вчителів, яка є не менш важливою ділянкою методичної роботи в школі. Певні напрацювання з обраних самоосвітніх напрямків висвітлювались і заслуховувались на засіданнях Школи молодого вчителя.

 Виходячи з організації інтерактивної методичної підтримки молодих спеціалістів, роботу Школи молодого вчителя Лисовець Т.О. спланувала так, що на засіданнях було здійснено моделювання ситуацій, які можуть виникнути на уроках, використовувались рольові ігри, які сприяють формуванню навичок і вмінь навчати дітей, тобто створювалась атмосфера співробітництва та взаємодії. Під час таких занять молоді вчителі вчились бути демократичними в спілкуванні з адміністрацією й колегами, критично мислити, приймати продумані рішення. Крім запланованих засідань Школи молодого вчителя здійснювалась робота між засіданнями, яка передбачала самостійне ознайомлення молодих вчителів з нормативними документами, методичною літературою, опрацювання тем самоосвіти. При цьому молоді вчителі мали змогу відвідати класні батьківські збори у наставників, познайомитися з методикою проведення класних виховних годин, позакласних заходів; з методикою здійснення самоаналізу уроку. Також молоді педагоги активно залучались до роботи круглого столу «Педагогічний пошук», до підготовки та проведення педагогічних рад, читань, семінарів. Особливої уваги заслуговує участь молодих педагогів у підготовці та проведенні предметних тижнів, де вони мали змогу проявити свою творчість, захоплення, вміння не тільки вчителя - предметника, а й організатора. Молоді вчителі залучались до роботи шкільного відділення МАН «Дослідник», до різноманітних конкурсів, творчих вечорів, але активність в роботі МАН ще досить низька. Хоча є певні успіхи в підготовці учнів до участі в олімпіадах з базових дисциплін. Так, учениця Сергієнко В. (9-А клас) посіла ІІІ місце на районному етапі олімпіади з німецької мови (вчитель – Дудар Г.В.).

    Таким чином, досвід роботи Школи минулих років і узагальнені висновки за підсумками цього навчального року дозволяють окреслити очікувану модель молодого вчителя нашої школи, який вміє:

- проектувати, конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічний процес, спрямовуючи навчальну діяльність учнів на основі психологічних уявлень;

- перетворювати наукову інформацію на навчальний матеріал, доступний розумінню учнів, пробуджувати інтерес до навчального предмета, розвивати творчу активність школярів;

- спостерігати, сприймати психологічний стан дітей, визначати особливості стосунків у дитячому колективі, проводити моніторинг;

- здійснювати емоційно-вольовий вплив на дітей, виявляючи стриманість, організованість, цілеспрямованість, стійкість, самостійність, ініціативність;

- ставити завдання, інструктувати дітей, координувати їхню діяльність, співпрацювати в навчальному процесі;

- регулювати взаємини з дітьми, їхніми батьками, колегами, керівниками; 

- зовнішньо виражати емоції (мімікою, жестами, тоном), мати мовні здібності, які полягають у правильній артикуляції, дикції, багатстві усного мовлення;

- засвоювати й поповнювати знання, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, визначати головне, логічно мислити, використовувати дедуктивні та індуктивні методи мислення;

- вивчати особливості учнів, окремих груп, колективів, чинники впливу на хід навчально-виховного процесу;

- брати участь в експериментальній, творчій роботі, аналізувати її результати, ефективність.

Отже, аналіз роботи з молодими і новоприбулими вчителями дозволив узагальнити ряд питань, окреслити напрямки роботи на наступний навчальний рік та знайти дієві шляхи удосконалення методичної роботи у цьому напрямку.

    Науково-методичною радою школи також туло продовжено роботу Школи педагогічної майстерності до складу якої ввійшли вчителі з високою творчою активністю, із своїм баченням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами своєї практичної діяльності. Саме вони і здійснювали методичне й практичне забезпечення проведення районних семінарів та участь в районному фестивалі інноваційної педагогічної творчості. У тісній співпраці були проведені тижні молодого вчителя та педагогічної майстерності, що передбачали відвідування уроків та відкритих виховних заходів, вивчення документації, огляд напрацювань. Велика увага приділялась вдосконаленню педагогічної майстерності, модернізації педагогічних технологій, у здійсненні яких самоосвіта вчителя набуває першочергового значення.

   Самоосвітня робота вчителів планувалась у контексті проблемної теми з урахуванням особистих запитів учителів, їхньої траєкторії професійного росту. Плани, проекти та програми самоосвіти складено після індивідуальних та групових методичних консультацій. У планах роботи шкільних методичних об»єднань окремим розділом визначена направленість методичної самоосвітньої діяльності вчителів та зазначені форми звітування про її результати. Загальні підсумки самоосвітньої роботи вчителів підведені на засіданні метод ради, у звітах керівників шкільних методичних об»єднань.

   Наукову спрямованість методичної роботи в школі посилюють також психолого-педагогічні семінари та засідання круглого столу “Педагогічний пошук”. В 2011-2012 навчальному році на них розглядались такі питання:

- «Психологічна та педагогічна діагностика учнів, які закінчують початкову школу»

- «Продуктивний урок: технології орієнтації, практика»

- «Методи соціально-педагогічного спостереження»

- «Розвиток розумовиз здібностей та рис особистості у навчально-виховному процесі»

- «Новий світовий лінгвістичний порядок та його вплив на комунікаційний простір в Україні»

- «Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентності особистості»

На засіданнях круглого столу використовувались різні форми роботи: повідомлення, виступи, огляди, дискусії тощо; вироблялись методичні рекомендації на основі вивчених та обговорених питань, впровадження яких сприятиме підвищенню фахового рівня педагогів та рівня навчально-виховної роботи. Значне місце в діяльності методичної роботи було відведено організації представницьких заходів в системі створення особистого досвіду та з метою підвищення ролі вчителя, пропаганди перспективного педагогічного досвіду: звіт учителів - предметників, панорама творчих уроків, конкурси «Вчитель року», «Класний керівник року», а також декада «Я - атестуюсь», фестиваль педагогічної майстерності серед учителів базових дисциплін. У його програмі – відкриті уроки та їх самоаналіз, захист творчих доробок.

Робота над єдиною методичною темою чітко простежувалась і під час підготовки та проведення педагогічних рад. В 2011-2012 навчальному році їх було проведено шість. На них вивчались питання: про підсумки навчально - виховного процесу за 2010-2011 навчальний рік та завдання педагогічного колективу щодо змісту навчання і виховання учнів у 2011-2012 році, підсумки роботи дитячого табору відпочинку «Ромашка» з денним перебуванням дітей на базі сш № 317 у червні 2011 року, затвердження плану роботи школи, затвердження режиму роботи школи, структури навчального року, інваріантної частини навчального плану, про поділ класів художнього профілю на групи, про надання пільгового харчування учням із складу ГПД, педагогічна майстерність і педагогічна творчість, аналіз стану викладання, рівня навчальних досягнень, вмінь та навичок учнів з фізичної культури, попередження шкільної дезадаптації учнів перших класів школи, про організацію індивідуального навчання, творчі звіти вчителів, що атестуються, поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із напрямків підвищення якості навчально-виховного процесу, психолого-дидактичний аспект розвитку пізнавального інтересу учнів початкових класів, дотримання принципу наступності між початковою та середньою ланками навчання, порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів 5-х класів за підсумками 2010-2011 навчального року та І семестру 2011-2012 навчального року, аналіз стану викладання, рівня навчальних досягнень, вмінь та навичок учнів з інформатики, аналіз успішності учнів школи за І семестр, роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів, розвиток навичок читання, уміння працювати з книгою як засіб розумового виховання учнів молодших класів, про стан роботи з морально- етичного виховання учнів школи, аналіз стану викладання, рівня навчальних досягнень, вмінь та навичок учнів з іноземних мов, аналіз стану викладання, рівня навчальних досягнень, вмінь та навичок учнів 5-11 класів з української мови та літератури, про звільнення учнів випускних класів від державної підсумкової атестації, про допуск екстернів школи до державної підсумкової атестації, про переведення до наступного класу учнів, які навчалися в домашніх умовах, про проведення учнів 1-4 класів до наступних класів. аналіз успішності учнів школи за 2011-2012 навчальний рік, про переведення учнів 5-8 класів, 10-х класів до наступних класів, про випуск учнів 9-х класів зі школи, про випуск учнів 11-х класів зі школи, про нагородження учнів 11-х класів грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, про нагородження учнів 11-х класів Золотою медаллю “За особливі досягнення у навчанні” та Срібною медаллю “За досягнення у навчанні”, про нагородження учнів 5-8 класів, 10 класів Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”. Рішення педагогічних рад виконано.

    Науково – методична проблема школи має діалектичний зв»язок із проблемами методичних об»єднань учителів. Їх у школі шість. Діяльність методичних об»єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку. Робота методичних об»єднань в 2011-2012 н.р. передбачала:

 діагностику утруднень вчителів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

 вдосконалення педагогічної майстерності; 

 розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні),

 вивчення узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду;

 здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об»єднання;

 участь в атестації педагогічних працівників.

   На початок навчального року було передбачено два напрямки роботи методичних об»єднань – теоретичний і практичний. Теоретична частина – продовження запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій; обговорення та здійснення контрольних зрізів знань. Практична частина – відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти тощо. Діяльність методичних об»єднань була багатоплановою і різноманітною за змістом, напрямами та формами. Так на засіданнях методичних об’єднань розглядались питання про роботу за Державними стандартами освіти; вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту; форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою; методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів; методики організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу; методи стимулювання навчальної діяльності; оптимальні методи і прийоми здійснення моніторингових досліджень; роботу з творчо обдарованими дітьми; створення умов для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, боротьби з перевантаженням школярів домашніми завданнями тощо. Найбільшого поширення набув розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу, актуальних проблем методики викладання шкільних дисциплін, вивчення методичних матеріалів, взаємовідвідування відкритих уроків і виховних заходів, практичні заняття з учителями. Періодичність засідань предметних методичних об»єднань планувалась і проводилась виходячи з реальних потреб і змісту методичної роботи (згідно з планом). Засідання зафіксовано протоколами. Інформація про рішення головами методичних об»єднань доводилась до відома методичної ради школи. Таким чином підпорядкування діяльності предметних методичних об»єднань спільним завданням школи допомагає всьому педагогічному колективу підвищувати загальний рівень навчального процесу. Це спільне, але, безумовно кожна кафедра має свій власний почерк і власні традиції. Так вчителів методичного об»єднання суспільно-гуманітарних дисциплін у першу чергу цікавлять такі теми, як впровадження інтерактивних технологій у процесі вивчення, використання інформаційно-комунікативних технологій, адже навчання має стати спільною творчістю вчителя та учня, тобто процесом, при якому обоє зацікавлені у позитивному результаті, прагнуть максимально виявити власний творчий потенціал і досягнути належного рівня знань. Зазвітний період було проведено 5 засідань методичного об’єднання, тематика яких і питання, що розглядалися, відповідають плану роботи методичного об»єднання. З метою виявлення творчих здібностей і обдарованих дітей було проведено шкільні етапи Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури і зарубіжної літератури, перший етап Міжнародного конкурсу ім.П.Яцика. Завдяки зусиллям вчителів кафедри та конкурсам і олімпіадам було виявлено обдарованих учнів школи та визначено серед них найкращих. Це в свою чергу спонукало вчителів ґрунтовно підготувати учнів, які достойно представили нашу школу у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури та світової літератури. Так дві учениці нашої школи вибороли почесні призові місця у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, зі світової літератури- 5 призерів, з правознавства - 1, з історії -7 призерів. Учні брали активну участь у конкурсі читців поезії Т.Шевченка, де двоє з них стали призерами, а Козинець П. 9 – Б клас та Атаманчук К. 11 – А клас посіли почесне І місце у конкурсі читців поезії В.Стуса. Є певні досягнення і в роботі відповідних секцій МАН. Так Сендзік А., учениця 9 – Б класу, посіла почесне ІІ місце у районному етапі конкурсу-захисту робіт МАН та підтвердила це у міському етапі. Активну участь брали учні нашої школи у ІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка. Чухно А., учениця 8 – А класу, посіла І місце у районному етапі, а учениця 7 – Б класу Поляцко А. – почесне ІІ місце у районному етапі та ІІІ місце – у міському етапі. Учні 5-11 класів брали активну участь у конкурсі ″ Учителю! Перед ім′ям твоїм… ″, четверо з них стали призерами районного етапу. Дві учениці представляли нашу школу у літературному конкурсі ″ Поетична весна ″, а команда учнів школи брали участь у міському етапі Конкурсу з українознавства, де вибороли три призові місця. В 2011-2012 навчальному році учні 9 – А класу брали участь в міському моніторингу знань з української мови, що проводив Центр моніторингових досліджень, а учні 10 – А класу були учасниками районного моніторингу з української літератури. У рамках тижня педмайстерності та предметних тижнів було проведено ряд відкритих уроків. Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує усі можливості для розвитку особистості учня. Відвідані уроки та зрізи знань показали, що рівень викладання української мови і літератури, світової літератури та історії в основному відповідає вимогам сучасного уроку, оскільки під час відкритих уроків було продемонстровано найрізноманітніші форми роботи вчителів-предметників, показано нестандартні уроки з метою розвитку креативності учнів. Протягом року членами кафедри створювалася база уроків з використанням інтерактивної дошки. У зв’язку з цим оформлено каталог наявних мультимедійних матеріалів, які можна застосовувати при викладанні української мови та літератури. Вчителі показали високий рівень професійної майстерності та ерудованості, здатність йти в ногу з часом, використовуючи сучасні технології. Поступово поповнюються кабінети різноманітними роздатковими дидактичними матеріалами, мультимедійними дисками. Традиційно у лютому (з 6 по 10) було проведено тиждень зарубіжної літератури, а з 1 по 10 березня – тиждень української мови і літератури, з 17 по 21 жовтня – тиждень історії. У рамках тижнів проводилися різноманітні конкурси, масові вечори, літературно – музичні композиції, відкриті уроки. Зокремабуло проведено разом з учнями 5 – 9 класів конкурс читців поезії Т.Шевченка на території музею-садиби Т.Шевченка, для учнів 7 – 11 класів свято-конкурс української пісні «На крилах душі української». Традиційно було проведено філологічний марафон серед п’ятикласників та фольклорне свято «Національний костюм та їжа українців». У рамках тижня української мови та літератури було проведено зустріч старшокласників з письменником С.Б.Чернілевським. В рамках тижня історіі було проведено бліц-турнір «Чи знаєш ти історію рідного краю» та правознавча гра. Все це дало змогу представити роботу вчителів-предметників, можливість поділитися досвідом. Традиційними в школі є Дні писемності і мови, на якому було проведено свято-інсценізацію українських народних пісень ″Співай, вишнева моя Україно″, літературно-музичну композицію ″Мова – душа народу″ та диспут на тему: ″ Хто ми без мови рідної″. У рамках відзначення 75 річниці з дня народження М.С.Вінграновського серед учнів 5-7 класів було проведено конкурс читців поезії М.С.Вінграновського, серед учнів 5-8 класів - конкурс малюнків за творами письменника. Для учнів 8-10 класів проведено конференцію: ″Твої відомі люди, Україно″ (про поета-шістдесятника, актора та сценариста М.С.Вінграновського ). Таким чином учителі-словесники постійно вдосконалюють форми роботи, які сприяють інтенсифікації навчально-виховного процесу, працюють на розвиток природних нахилів і здібностей учнів.

  Сучасне життя потребує активної творчої особистості, сформувати яку можна лише впровадженням у педагогічну практику сучасних методів навчання й виховання учнів. Тому учителі фізико-математичного методичного об”єднання дотримуються норм викладання предмета відповідно до напрямів: загальнокультурного, прикладного, теоретичного. В своїй роботі вони впроваджують різні форми та методи проведення уроків з метою поглиблення індивідуалізації, диференціації навчального процесу, розвивають творчість учнів на уроках і в позаурочний час. За звітний період було проведено 5 засідань методичного об’єднання, на яких розглядалися питання як загальношкільного спрямування (планування роботи методичного об»єднання, вивчення інструктивного листа щодо викладання математики, фізики, інформатики; складання і затвердження календарних планів, затвердження текстів олімпіади з математики, фізики, інформатики, комп′ютерної графіки тощо), так і методики викладання предметів: «Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики», «Адаптація та моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів 4-их, 5-их класів»; «Застосування інноваційних технологій на уроках математики», «Використання проблемного методу у навчанні фізики», «Диференційоване вивчення математики в школі», «Моніторинг навчальних досягнень учнів», "Актуалізація знань на уроках інформатики ”. З метою виявлення творчих здібностей і обдарованих дітей було проведено шкільні етапи Всеукраїнської олімпіади з математики, фізики, інформатики. Завдяки зусиллям вчителів кафедри та конкурсам і олімпіадам було виявлено обдарованих учнів школи та визначено серед них найкращих. Це в свою чергу спонукало вчителів ґрунтовно підготувати учнів, які достойно представили нашу школу у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, фізики, інформатики. Учні 10- А класу Мокляков Владислав (І місце), Мохно Антон (ІІ місце) та 11-А класу Завертайло Микола(І місце) є призерами районного етапу секції МАН з фізики. Завертайло Микола підтвердив це у міському етапі, і був учасником І етапу Всеукраїнського конкурсу МАН. Завертайло Микола також виборов ІІІ місце в конкурсі «Інтел-техно», що проводив Київський Політехнічний університет. Він же був учасником ІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів Майбутнє України, учасником Всеукраїнського фестивалю науки 2012 р. та учасником ІІ Всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості ″Країна юних майстрів″за що був нагороджений дипломом. Також він має диплом Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторськиз розробок у секції ″Матеріалознавство, новітні матеріали, технології та обладнання у промисловості і сільському господарстві ″ . У рамках тижня педмайстерності та предметних тижнів було проведено ряд відкритих уроків : «Математичні змагання», «Побудова графіків функцій»,"Сила Архімеда", «Теорема Піфагора». На останніх із зазначени була присутня представник районного відділу освіти Гуменна О.М. Протягом року членами кафедри створювалася база уроків з використанням інтерактивної дошки. У зв’язку з цим оформлено каталог наявних мультимедійних матеріалів, які можна застосовувати при викладанні математики, фізики, інформатики. Вчителі показали високий рівень професійної майстерності та ерудованості, здатність йти в ногу з часом, використовуючи сучасні технології. Поступово поповнюються кабінети різноманітними роздатковими дидактичними матеріалами, мультимедійними дисками. У 2011 – 2012 н.р. було проатестовано вчителя фізики, математики, інформатики Гарницьку О.Б., за результатами атестації їй підтверджена вища категорія й встановлено звання старший вчитель. Традиційно у листопаді (з 21 по 25) було проведено тиждень математики й інформатики, а з 23 по 27 січня – тиждень фізики. У рамках тижнів проводилися різноманітні конкурси, масові вечори, літературно – музичні композиції, відкриті уроки. Чухно О.В. разом з учнями 10 – А, Б,11-А класів провела конференцію ″Математика і мистецтво″, з 9 класами математичну вікторину «Знаємо математику». Гарницька О.Б. провела з учнями 8 – их, 9-их класів фізичний, математичний ″Брейн- ринг″, Ковальчук Л.О з учнями 6-7 класів математичну гру «Еврика». Традиційно було проведено математичні старти серед п’ятикласників,та конкурс власних творів на тему «Математика у вірша, піснях, казках, історіях». Все це дало змогу представити роботу вчителів-предметників, можливість поділитися досвідом. Зважено підійшли вчителі методичного об»єднання до відзначення До дня космонавтики.  Таким чином, роботу методичного об»єднання вчителів математики, фізики, інформатики у 2011-2012 н.р. можна вважати доброю.

   У 2011-2012 н.р. шкільне методичне об»єднання природничих дисциплін працювало над методичною темою: «Впровадження компетентнісного підходу до реалізації змісту природничої освіти та організації навчального процесу на уроках біології, географії, хімії» Працюючи за даною темою, методичне об»єднання ставило перед собою наступні завдання:

• використання форм, методів, прийомів розвиваючого навчання в педагогічній діяльності;

• вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій;

• здійснення наступності в начанні дітей початкової школи, середньої та старшої ланки.

      Навчальну діяльність учнів вчителі методичного об»єднання природничого циклу організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та соціалізації. Саме тому надзвичайно актуальним у роботі є перехід від репродуктивних методів навчання до дослідницьких. Вчителі намагаються захопити учнів роботою науково-дослідного характеру. Деякі роботи є інтегрованими з іншими навчальними дисциплінами. Отже, зросла активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в учнів. Як наслідок - збільшилася кількість дітей, які беруть участь у заходах школи, що вимагають певного інтелектуального рівня. Щороку учні нашої школи беруть участь в роботі МАН, районних, міських конкурсах захистах науково-дослідних робіт. За підсумками цього навчального року учні вибороли по три призові місця з біології та хімії в районному етапі, одне з географії. У міському етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії Галицький Б посів ІІІ місце, а Козинець П. посів II місце в міському етапі МАН з хімії. На високому рівні був проведений конкурс «Колосок», в якому взяло участь 52учні , які отримали 24 золотих колоска, 22 срібних колоски з біології і 21 з хімії. Учениці Калюжні Анастасія і Ліза стали лауреатами дитячого екологічного конкурсу: «ЕКО ІДЕЇ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ 2011». Команда «Ромашка» стала переможцем V фестивалю конкурсу «Молодь обирає здоров'я!». За минулий рік було проведено 5 засідань МО.  На достатньому рівні були проведені предметні тижні восени і навесні, з природничих дисциплін . Під час тижнів проводилися конкурси осінніх букетів, вчителі - предметники давали відкриті уроки, учні готували стінгазети. Були проведені бесіди в класах на тему «Охорона природи-державна справа кожного громадянина», конкурси малюнків "Осінь золота", "Чоловічки з листя ", виконання іграшки з природних матеріалів "Це у нас вродило ", гра трен "Сузір'я біології", конкурс-вікторина "Чи знаєш ти хімію і біологію ", свято "Осінній ярмарок", конкурс букетів "Осінні барви", екскурсія до ботанічного саду ім. Фоміна. План роботи на навчальний рік виконано.

    Завдання перед сучасним вчителем, яке розуміють учасники методичного об’єднання вчителів іноземних мов – це виплекати конкурентноспроможну, життєво компетентну особистість, здатну утвердити себе у ринковому середовищі, захиститися від його викликів. Шляхи досягнення цієї мети різні, тому вчителі даного методоб’єднання вели постійний методичний пошук, спрямований на утвердження особистісного зорієнтованого спілкування з учнями, розвиток комунікативної компетенції, стимулювання інтересу до читання, формування самостійної, творчої особистості, творчих здібностей, критичного мислення, навичок аргументованого оцінювання прочитаного, розвиток мовленнєвих вмінь та навичок тощо. За звітний період було проведено 7 засідань методичного об»єднання.   Вчителі англійської та німецької вчать учнів самостійно і вмотивовано організовувати свою пізнавальну діяльність, брати участь у проектній діяльності, у проведенні навчально-пошукової роботи, здійснювати пошук потрібної інформації з іншомовних джерел, критично оцінювати достовірність отриманої інформації. Педагоги вважають, що в сучасних умовах важливим є набуття учнем на уроках англійської мови життєвої компетентності, яка пов’язується не з його інформованістю (ерудованістю), а здатністю розв’язувати складні життєві проблеми. Тому вчителі намагаються давати учням такі знання ,які їм потрібні в реальних життєвих ситуаціях. Методична палітра вчителів різноманітна. Це – уроки-дослідження, урок прес-конференція, урок-психоаналіз, урок-дискусія, урок-гра, урок-семінар, урок-роздум, урок-екскурсія, урок-поетичний семінар, урок-презентація, урок-зіставлення, урок-театральна інсценізація, тощо. Учителі здійснювали диференційований підхід, створюючи творчі групи відповідно до здібностей і нахилів дітей. В старших класах проводяться семінарські заняття, заліки, методично розроблені тестові завдання, ігрові завдання для середніх класів. Як наслідок - учні демонструють на уроках великий запас лексики, уміння сприймати на слух надану інформацію, уміння спілкуватись, уміння користуватись різними джерелами інформації і швидкий темп мовлення. Ці вміння учнів були продемонстровані на відкритих уроках в рамках проведення тижня іноземних мов. Також на уроках використовуються опорні схеми, інформаційні блоки, графічні схеми, , музичні твори. Такий підхід має своє продовження в позакласній роботі, в основу якої покладена гра, діяльність (інсценізації, брейн-ринги, мовні турніри, конкурси в, музичні виступи, тощо). Учителі англійської мови ведуть постійний пошук у виборі власної методики викладення матеріалу на уроці; відвідують уроки своїх колег, обговорюють на методоб’єднанні сучасні технології навчання, новинки методичної літератури, діляться своїми досягненнями і об’єктивно аналізують прорахунки. Важливою ланкою роботи вчителів англійської мови є робота з обдарованими дітьми. Так шість учнів школи посіли призові місця в районному етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови та одна учениця – з німецької мови. Ще двох призерів рідзначено на міському етапі олімпіади з англійської мови. Відповідно до наказу управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації від 31.01.2012 р. № 44 “Про підсумки проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів районної філії Київського територіального відділення МАН (Київська Мала академія наук учнівської молоді) у 2011-2012 навчальному році” учениця 11-А класу Атаманчук К. посіла ІІ місце в секції «Англійська мова» (керівник – Павлик А.В.) Поряд з цим в роботі методоб’єднання є ще ряд проблем і невирішених питань. Серед них можна відзначити спад інтересу учнів до книги, до читання, до художнього слова, тим паче англійською мовою. Заслуговує на увагу питання посилення роботи з обдарованими дітьми (організація художньо-творчої діяльності; підготовка до участі в олімпіадах; до участі в МАН; написання власних творів учнями; посилення пошуково-дослідницької діяльність учнів (створення проектів, альманахів); проведення диспутів, конференцій, відкритих уроків тощо).

   В минулому навчальному році колектив школи, а особливо методичне об»єднання вчителів образотворчого мистецтва та музики, працювало над удосконаленням системи естетичного виховання особистості, залученням якомога більшої кількості школярів до художньої творчості в різних видах мистецької діяльності. В своїй роботі вчителі працювали над дотриманням наступності і послідовності викладання предмета, опираючись на його академічні засади. Мета діяльності методичного об»єднання – сприяти розвитку зацікавленості художньою діяльністю на основі використання елементів, взірців народного мистецтва відповідно до вікових особливостей учнів і тематичного спрямування матеріалу, ознайомлення з новими техніками, прийомами виконання робіт, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі школи. За звітний період було проведено п»ять засідань методичного об»єднання, на яких, крім методично-організаційних питань, розглядалось питання підготовки та проведення семінару на тему «Полікультурний підхід у вивченні образотворчого мистецтва. Орнамент» для вчителів образотворчого мистецтва м.Києва, що проходили курси підвищення кваліфікації в КМПУ ім. М.Грінченка. В ході семінару було організовано виставку дитячих робіт «Світ очима дітей», де представлялись роботи учнів, виконані в різних видах мистецтва, техніках, жанрах і різними матеріалами. Також було проведено майстер-класи:

- Перші кроки до творчості (паперопластика) – вчитель Муха Г.І.

- Елементи мистецтва японських майстрів (модульне орігамі) – вчитель Єрмолаєва Г.В.

- Графічні прийоми виконання робіт – вчитель Яковлева В.М.

- Розпис на склі – вчитель Убийвовк В.Ю.

Досить продуктивною і злагодженою була робота вчителів образотворчого мистецтва під час проведення районної олімпіади з образотворчого мистецтва, яка вже традиційно проводилась в приміщенні школи. Для вчителів району в ході олімпіади теж було проведено майстер-класи: «Квілінг. Прийоми виконання», «Ниткографія» (представлення авторської техніки, «Графічні прийоми виконання робіт в початковій школі». Команда учасників вказаної олімпіади зайняла дев»ять призових місць. Ще три місця зайняли учні школи з комп’ютерної графіки та одне з веб-дизайну. Вітер С. та Панікарова А. стали призерами на міському етапі, а Дука О. отримала заохочувальний приз. Особливо слід відмітити активну участь вихованців школи у районних та міських виставках-конкурсах художнього спрямування (більше 20): - Міжнарожна виставка «Ми святкуємо Різдво» - Київський музей російського мистецтва. Дитяча картинна галерея «Шоколадний будинок» - 37 робіт; - «Мій домашній улюбленець» - 25 малюнків та 5 іграшок. Дука О. представила 19 фотофрагментів із життя своїх улюбленців. - «Правила техніки безпеки і безпека на виробництві» – 21 малюнок, відзначено роботи Герун А. - «Права дитини» - 21 робота. - «Ялинка 2012». Будинок природи- 14 робіт. - «Обери чисте майбутнє» Будинок природи- 24 роботи. - «Діти за чисту енергію» 13 робіт. - «Разом на вулиці» 8 робіт. - «Моя сім»я за безпеку дорожнього руху» 7 робіт. - «Розкажи про Туреччину у малюнку» -5 робіт. - «Київ-моє місто, мені в ньому жити і мені його створювати» - 11 робіт. - «Рятувальник очима дітей 2012» 17 робіт. - «Чорнобиль – наша пам»ять і біда» 12 робіт та ін. - «Світ без насильства очима дітей», який проводився у грудні 2011року організацією «Родинний дім. на виконання Закону України «Про попередження насильства у сім,ї», призерами конкурсу були ротботи таких учнів Масюк Ю., Дука О., Кузькова Н. грудень 2011р. - «Повіримо в себе». Роботи учнів нашої школи були виставлені у приміщенні районної державної адміністрації у грудні 2011р., а робота Герун.А. відзначена дипломом фестивалю(листопад 2011р.) - «Збережемо первоцвіти» Київський будинок природи. Серед представлених робіт відзначено роботи учнів Вовкотруб Ю., Денисенко П. - «Космос» районний конкурс творчих робіт у приміщенні РУО представлено 20 робіт квітень 2012р. - «Ми господарі Євро-2012» - 16 робіт Вчителями образотворчого мистецтва було організовано і проведено шкільні виставки «Барви осені», «Увага, діти на дорозі», «Зимовий вернісаж», «Весняні квіти найкращим і найвродливішим», «Великодні візерунки», виставка-звіт випускників початкової школи. Учні початкової школи активно залучались до участі у Першому Всеукраїнському фестивалі писанок. Під керівництвом Єрмолаєвої Г.В. було створено святкову колекцію зі 100 писанок. Виконана колективна робота посіла почесне І місце.

     Вчителями музики будо підготовлено дітей до участі в районному конкурсі патріотичної пісні «Пісня, обпалена війною», де Волобуєв Ю. та Кривко Н. посіли ІІ місця. Добрі результати показала команда учнів у районному турі клубу веселих і кмітливих «Юні інспектори руху», посівши ІІ місце. В 2009-2010 навчальному році було підписано угоду про співпрацю нашого навчального закладу з благодійним фондом «Ліга Меценатів Гуманного Дитинства», який в травні 2012 року проводив фестиваль «Українські дні гуманного дитинства – 2012». В 2011-2012 навчальному році співпраця була продовжена і свої творчі роботи представили учні 2-8 класів на теми «Євро-2012».

    Робота вчителів фізкультури та захисту Вітчизни була направлена на формування в учнів здорового способу життя, підвищення соціальної активності та зміцнення здоров’я школярів. На засіданнях методичного об’єднання розглядались питання аналізу спортивно масової роботи під час осінніх, зимових та весняних канікул, використання ігрових прийомів на уроках фізкультури в молодшій школі. Протягом року були використані різні форми фізичного виховання учнів: уроки фізичної культури, фізкультурні хвилинки та паузи, "години" рухової активності в групах продовженого дня, заняття в спортивних секціях та гуртках фізкультурно-спортивної спрямованості, самостійні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах. Учні школи брали участь у змаганнях по баскетболу 24.01.2012 року (наказ № 14 від 24.01.2012р.) та по стрільбі 22.02.2012року (наказ № 37 від 21.02.2012року), «Олімпійське лелеченя» (наказ № 411 від 15.11.2011р.) та 64 учні школи були присутні на чемпіонаті Національного Кубку шкільного футболу Євро – 2012 (12 травня 2012 року) на НСК «Олімпійський».

   На засіданнях методичного об»єднання вчителів початкових класів у 2011-2012 н.р. розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо. Засідання МО проводилися щокварталу. У період між засіданнями обговорювалися творчі звіти вчителів, що атестуються, вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, проводилися методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих учителів. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості. Проводились учнівські олімпіади, а також учні початкових класів брали участь в районних турах олімпіад. На жаль, в цьому році маємо одне призове місце (ІІІ) в конкурсі з читання «У вінок Кобзареві», яке зайняла учениця 4-В класу Бугар Єлизавета. Проводились також тижні педагогічної майстерності, бесіди за «круглим столом», методичні оперативки тощо. Члени методичного об’єднання вчителів початкових класів працювали над проблемою «Впровадження елементів сучасних технологій у навчально-виховний процес початкової школи — основа формування особистості з інноваційним типом мислення, культури і поведінки». Проведено 5 засідань МО, на яких розглянуто питання:

 Особистісно орієнтоване навчання. Концептуальні положення.

 Методи стимулювання учнів з метою попередження відставання у навчанні.

 Розвиток креативності педагога в освітньому процесі.

 Адаптація першокласників до шкільного життя.

 Нестандартні форми роботи педагога.

 Психодіагностика забезпечення навчально-виховного процесу.

 Складові педагогічної майстерності вчителя.

 Використаня пізнавальних завдань на уроках.

 Критерії та методика оцінювання професійної діяльності педагога.

 Групові та парні форми роботи на уроках.

 Специфіка викладання і рівень знань учнів з окремих предметів.

 Підготовка та проведення предметних олімпіад.

 Аналіз роботи з обдарованими дітьми і заходи щодо її вдосконалення.

 Наставництво як ефективна форма передачі перспективного педагогічного досвіду.

 Ознайомлення з новими програмами і підручниками для початкової школи, з’ясування їхніх особливостей і вимог; вивчення нових складних програмових тем з використанням додаткового наукового матеріалу.

 Поглиблене вивчення методик викладання навчальних предметів у початковій школі.

 Дидактичні особливості навчальних предметів варіативної складової навчального плану початкової школи.

 Якість роботи вчителя початкових класів зі шкільною документацією (класний журнал, календарно-тематичне планування, виконання плану самоосвітньої роботи та плану роботи класного керівника початкових класів), учнівськими щоденниками та зошитами.

 За звітний період проведено спостереження за професійно-педагогічними вміннями вчителів; опрацьовано інструктивно-методичні документи. Учителі початкових класів провели 12 відкритих уроків для колег школи, а також 4 відкритих уроки для методиста району. На високому рівні пройшов творчий тиждень вчителів МО (березень 2012 р.). Під час тижня проведено виставку дидактичного та роздаткового матеріалу, учнівських розробок та зошитів.Проведено Дні відкритих дверей на паралелях 1-4 класів, а також конкурс стіннівок «Школа – наш рідний дім», фестиваль презентацій «Наш дружний клас», радіолінійка – відкриття тижня початкової школи, конкурс інсценованої казки (1-2 класи), карнавал казкових героїв (1-4класи), конкурс читців поезій українських поетів (1-4 класи), виставка улюбленої іграшки (1-4 класи), математичний брейн-ринг (2 класи), «Цікава перерва».

    На початок навчального року було набрано чотири перших класи. За висновками шкільного психолога Степаненко Світлани Анатоліївни, на кінець навчального року всі першокласники успішно адаптувалися. Зокрема адаптувалися на високий рівень - 48% учнів, на середній рівень -52%. Наприкінці року було здійснено аналіз рівня навчальних досягнень учнів 4-х класів з математики, читання, української мови за підсумками річних контрольних робіт (ДПА).  Результати показали, що більшість учнів мають високий та достатній рівень сформованості орфографічної, фонетичної та лексичної грамотності (українська мова). Найкращі результати показали учні 4-Б класу. На високий та достатній рівень навчальних досягнень написали роботу 85% учнів четвертих класів. Але 15% учнів четвертих класів виконали контрольну роботу на середньому рівні. Аналіз підсумкової контрольної роботи (ДПА) з читання показав: найкраще виконали роботу учні 4-Б класу, більшість дітей цього класу не тільки показали відмінні результати під час виконання тестових завдань, а й логічно і послідовно емоційно забарвлено висловили власну думку під час виконання творчого завдання. На високий та достатній рівень навчальних досягнень виконали роботу 86% учнів четвертих класів. Але 14% учнів четвертих класів виконали контрольну роботу на середньому рівні. Аналіз підсумкової контрольної роботи (ДПА)з математики виявив наступне: найкращі результати з математики мають учні 4-А класу. На високий та достатній рівень навчальних досягнень виконали роботу 84% учнів четвертих класів. Але 16% учнів четвертих класів виконали контрольну роботу на середньому рівні. Таким чином, правильно організована робота МО дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки вчителів, формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розбудови українського суспільства й закріплено у «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті».

    Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що робота над реалізацією науково-методичної теми вцілому була успішною, хоча є низка питань, які потребують уваги й розв»язання. Колектив школи творчо працював над модернізацією науково-методичної роботи, її вдосконаленням на інноваційній основі. Впровадження нетрадиційних форм методичної роботи (семінарів, нестандартних уроків, педагогічних консиліумів, круглих столів, консиліумів) дало можливість творчо працюючим педагогам продемонструвати знайдені ними методичні прийоми, проводити різноманітні методичні пошуки під час розв»язання проблем навчання та виховання творчої особистості дитини, а саме:

1. Здійснюється перехід від управління людьми до управлінням процесом змін, який передбачає підвищення рівня кваліфікації педагогічного персоналу школи.

2. Застосовуються сучасні методики, моделюється освітнє середовище школи, що забезпечує широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, сприяє створенню атмосфери творчості й емоційного комфорту.

3. Проводиться внутрішньошкільний моніториг якості роботи закладу на основі щорічного комплексного аналізу її функціонування й динаміки розвитку. Створення та успішна апробація системи відстеження результативності роботи дозволяє вчителям і учням школи реалізувати ідею – змагатися не один з одним, а сам із собою.

4. Вивчається особистість кожного школяра, здійснюється моніторинг його розвитку, що дає змогу перетворити традиційний навчальний процес на дослідницьку науково обгрунтовану діяльність, яка дозволяє учневі реалізувати свої здібності.

5. Створюється система психолого–педагогічної підтримки учнів, яка сприяє їх особистісному зростанню, розвитку життєвої компетентності.

6. Створюється і накопичується банк різноманітних дидактичних матеріалів, цікавих ідей, методичних знахідок.

7. Розробляються активні форми проведення занять (проблемних уроків, дискусій, рольових чи ділових ігор).

   5. Робота з обдарованими дітьми. Олімпіади. МАН   

    Національна програма «Освіта України ХХІ століття», «Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті», Комплексна програма «Творча обдарованість» на період 2000-2012 рр. та «Обдаровані діти-надія України» визначили виховання творчої особистості учнів як одне зі стратегічних завдань сучасної школи. На шляху інтеграції України в європейське співтовариство й створення демократичного суспільства в процесах державотворення значно активізується участь молоді як найактивніших громадян, адже обдаровані й талановиті молоді люди – це той потенціал, який буде визначати шляхи розвитку науки, духовної культури, техніки, економіки, підвищувати конкурентоспроможність держави. Ми чітко усвідомили, що здатність до творчості є однією знайважливіших умов для успішного самовираження особистості її всебічної самореалізації та адаптації в сучасному світі. А тому головною метою діяльності педагогічного колективу є створення найсприятливіших умов для забезпечення високої якості навчання й виховання.

   На сьогодні в школі продовжує діяти програма виявлення та підтримки обдарованих учнів. Реалізація цієї програми здійснюється через навчально-виховний процес, діяльність педагогічної ради, науково-методичної ради, батьківської ради, піклувальної ради, через систему виховної роботи, психологічну службу, зв’язки з громадськістю, вузами. Вона включає такі напрями роботи:

- Психолого - педагогічне анкетування при вступі в школу, що має на меті вивчення реальних можливостей дитини та врахування їх у практичній роботі.

- Пошук, навчання, розвиток та виховання здібних і обдарованих дітей, надання їм можливості реалізувати власні творчі здібності на терені дослідницько-пошукової, художньо-естетичної діяльності.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів під час навчального процесу.

- Визначення базового та варіативного компонентів, методів, форм навчання та виховання обдарованих учнів.

- Розвиток творчих здібностей учнів через систему позакласної роботи.

- Виявлення творчо обдарованих дітей під час проведення предметних тижнів.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів при виконанні учнівських наукових робіт в МАН.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів під час підготовки та проведення предметних олімпіад.

 - Виявлення та розвиток творчих і талановитих дітей під час проведення факультативів, гуртків, секцій.

- Розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій щодо роботи з обдарованими дітьми. 

- Підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня.

- Постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня.

- Визначення оптимальної системи контрольно-оцінювальної діяльності учня і вчителя з позицій гуманізації освітянської роботи.

- Застосування інноваційних технологій у навчанні та вихованні обдарованих дітей.

- Створення банку даних обдарованих учнів школи.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів старших класів шляхом їх залучення до олімпіад, семінарів та конференцій у вузах, з якими школа уклала угоди про співробітництво.

   Важливу роль у роботі з обдарованими відіграє своєчасне виявлення обдарованих дітей. Діагностика обдарованості допомагає вирішити багато завдань, дає можливість створити оптимальні умови для становлення їхнього розвитку. Вивчення розпочинається з молодших класів на основі спостережень, спілкування з батьками, де вчитель працює у тісній співдружності із психологом. Вивчаються психологічні особливості, мова, пам»ять, логічне мислення кожної дитини, враховуються її успіхи в будь-якій діяльності. На другому етапі-діагностичному (5-8 класи) проводиться індивідуальна оцінка творчих можливостей і здібностей дитини психологом школи, педагогами. На третьому етапі (9-11 класи) йде формування, поглиблення і розвиток індивідуальних здібностей дитини. У школі створено банк методик дослідження обдарованості учнів. Система пошуку обдарованих дітей в сш № 317 Школа покликана розвинути в учнів в першу чергу академічний талант. Тому першочерговим завданням, над яким працює колектив закладу в цьому напрямку, є :

1. Формування та розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей:

• Засвоєння щонайбільшого обсягу наукової інформації, на яку здатна конкретна дитина;

• Засвоєння прийомів, способів застосування наукових знань для самовдосконалення;

• Володіння рідною мовою і найбільш поширеними світовими мовами та відповідними навичками спілкування з людьми;

• Володіння сучасними технічними засобами збереження, опрацювання, передачі інформації;

• Засвоєння технології мисленнєвої діяльності (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, узагальнення); • Допитливість та творча наснага, індивідуальний стиль навчання та пізнання світу.

2. Виявлення творчих здібностей дітей і створення сприятливих умов для їх реалізації та розвитку.

3. Забезпечення необхідних умов для розвитку емоційної сфери обдарованої дитини

   На сьогодні актуальним залишається і питання готовності вчителів до роботи з обдарованими дітьми. А тому методичною радою школи зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями; розроблено пам»ятки для тих, хто працює з обдарованими; рекомендації педагогам, поради батькам, які займаються стимулюванням творчої активності дитини; розробляється модель компетентності педагога, що працює з обдарованими дітьми. Колектив школи розглядає розвиток творчої особистості як осмислення особистістю свого призначення, своєї долі, життєвих цілей, смислу життя й організації свого індивідуального життєвого шляху. Виходячи з цього, ми намагаємося перетворити нашу школу в заклад, де формується індивідуальність, розвивається особистість на засадах загальнолюдських ідеалів. Учителі підтримують учнів на всіх етапах навчання на уроках і в позаурочний час. В нашій школі створено умови для творчої самореалізації кожного учня. Вивчення ефективності гурткової роботи в школі показало, що 26,3% учнів школи охоплено гуртковою роботою в шкільних гуртках, ще 13,2 % учнів школи відвідують гуртки, які арендують спортивний зал школи – це спортивний клуб східних єдиноборств «Сен-Бін» та секція спортивного тенісу ДСШ № 17.Учні школи систематично відвідують заняття гуртків про що свідчать сторінки обліку відвідування в журналах гурткової роботи та відвідані заняття гуртків. Всі гуртки працюють згідно розкладу роботи гуртків на 2011-2012 навчального року. Керівники спортивних гуртків своєю головною метою вважають залучення дітей до систематичних занять, зміцнення їх здоров,я, виховання почуття колективізму, наполегливості та дисциплінованості. Для досягнення ефективності роботи гуртка всі керівники використовують цікаві та змістовні плани роботи, заняття мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Керівниками спортивних гуртків було організовано та проведено ряд спортивних змагань та заходів: «Веселі старти» (1-4 класи), «Старти надій» (7-8 класи). Члени спортивних гуртків брали активну участь у районних змаганнях. Учні мали змогу продемонструвати свої вміння під час змагань до Дня фізкультурника, змагань серед учнів початкової школи «Козацькі забави» Святошинського району, у жовтні учні 4-х класів брали участь у змаганнях «Шкільна футбольна ліга», а представники 7-х класів демонстрували свої вміння та навички під час змагань «Шкіряний м,яч» Крім шкільних гуртків в школі працюють гуртки та секції, які арендують приміщення в школі: секція східних єдиноборств „Сен Бін”, секція великого тенісу від ДЮСШ № 17. До участі в цих гуртках залучено 98 учнів нашої школи. Дані гуртки сприяють фізичному та культурному розвитку школярів, вихованню всебічно розвиненої особистості. Таким чином систематична робота педагогічного колективу та батьків допомагає залучити більшу кількість учнів до роботи у шкільних гуртках, клубах та секціях і є досить дієвим фактором формування різнобічно розвиненої особистості. Також в школі на громадських засадах діє Клуб “Дідусі і бабусі”, який очолює соціальний педагог Кліміна Галина Якимівна. Усі перелічені гуртки мають високі показники за підсумками районних та міських спортивних змагань, конкурсів-оглядів, виставок творчих робіт. Пошук обдарованих учнів проводиться також на підставі збору інформації від класних керівників, батьків та учнів про досягнення, які останні отримали протягом означеного терміну. Для цього в школі створено банк даних обдарованих учнів, в якому систематично обліковуються обдаровані учні, вказуються напрямки їхньої діялюності та досягнення.

   Одним із показників ефективної діяльності спеціалізованої школи № 317 з обдарованими учнями є їх участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. Так згідно з наказом управління освіти Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації “Про підсумки проведення П (районного) етапу та участь учнівських команд у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів навчальних закладів району у 2011-2012 навчальному році від 05.01. 2012 р. № 03 п»ятдесят один учень школи став призером та переможцем районних олімпіад з базових дисциплін, а саме:

з біології

1. Сергієнко В.- ІІ місце - 9-А кл., вчитель - Задорожна Т.М.

2. Вітер Є.- ІІІ місце – 8-В кл., вчитель - Задорожна Т.М.

з фізики

1. Васильєв А.. - ІІ місце - 7-А кл., вчитель - Гарницька О.Б. 

2. Дорохін О. – ІІІ місце, 7-А кл., вчитель Гарницька О.Б.

3. Курило Р. – ІІІ місце, 8-А клас, вчитель Гарницька О.Б.

4. Євсейчик К. – ІІІ місце, 9-Б клас, вчитель Гарницька О.Б.

з історії 

1. Кос Ю.- ІІІ місце – 11-А кл., вчитель - Моклякова О.О.

2. Сергієнко В. – ІІІ місце, 9-А кл., вчитель Опанасекно Т.В.

3. Гулько А. – ІІ місце, 6-А кл., вчитель Моклякова О.О.

4. Васильєв А. – І місце, 7-А кл., вчитель Опанасенко Т.В.

5. Курило Р. – ІІІ місце, 8-А кл., вчитель Опанасенко Т.В.

6. Комнатний Б. - ІІІ місце, 6-Б кл., вчитель Моклякова О.О.

7. Ананійчук Є. – ІІІ місце, 10-Б кл., вчитель Моклякова О.О.

з української мови та літератури

1. ПоляцкоА. - ІІІ місце – 7-Б кл. , вчитель - Кузьменко Т.М.

2. Сергієнко В.- ІІІ місце – 9-А кл., вчитель – Дударенко Е.Б.

з хімії

1. Галицький Б..- І місце – 8-Б кл., вчитель - Усата О.А.

2. Кучма Д.- ІІ місце – 8-А кл., вчитель - Усата О.А.

3.Козинець П. – П місце - 9-Б кл. - Усата О.А.

з математики 

1. Тучин А. - ІІІ місце – 10-Б кл., вчитель - Чухно О.В.

2. Євсейчик К. – ІІІ місце – 9-Б кл., вчитель – Чухно О.В.

3. Кучма Д. – ІІІ місце, 8-А кл., вчитель – Чухно О.В.

4. Гулько А. – ІІ місце, 6-Б кл., вчитель Яськова М.В.

5. Дука О.- ІІІ місце, 5-А кл., вчитель Ковальчук Л.О.

6. Юраш О. – ІІІ місце, 5-Б кл., вчитель Бучкарик В.Ф.

з англійської мови

1. Сергієнко В.- ІІ місце – 9-А кл., вчитель - Коваленко Л.В.

2. Євсейчик К.- ІІІ місце – 9-Б кл., вчитель - Даценко Н.П.

3. Атаманчук К.- ІІІ місце – 11-А кл., вчитель - Павлик А.В.

4. Ткачук Р. – ІІІ місце, 8-Б кл., вчитель Олійник Т.С.

5. Курило Р. – ІІІ місце, 8-А кл., вчитель Даценко Н.П.

6. Соколова О. – ІІІ місце, 11-А кл., вчитель Павлик А.В.

з образотворчого мистецтва

1. Дука О.- І місце – 6-А кл., вчитель - Убийвовк В.Ю.

2. Мошерроф К.- ІІ місце – 7-В кл. ,вчитель - Убийвовк В.Ю.

3. Панікарова А.- І місце – 10-Б кл., вчитель - Муха Г.І.

4. Зінкевич К.- ІІ місце – 6-А кл., вчитель – Убийвовк В.Ю.

5. Лисенко А. –ІІ місце – 6-А кл., вчитель – Убийвовк В.Ю.

6. Савельєва А. – ІІ місце, 10-А кл., вчитель – Муха Г.І.

7. Бадзюк К. – ІІ місце, 7-Б кл., вчитель – Убийвовк В.Ю.

8. Вітер С. – І місце, 7-В кл., вчитель – Убийвовк В.Ю. 9.

Романова П. – ІІІ місце, 7-Б кл., вчитель – Убийвовк В.Ю.

з німецької мови

Сергієнко В.- ІІІ місце – 9-А кл., вчитель - Дудар Г.В.

з правознавства

Сергієнко В. – ІІІ місце, 9-А кл., вчитель - Опанасенко Т.В.

зі світової літератури

1. Поляцко А. – ІІІ місце – 7-Б кл., вчитель – Романюк Г.Й.

2. Дорохін О. – ІІІ місце – 7-А кл., вчитель – Романюк Г.Й.

3. Сергієнко В. – ІІІ місце, 9-А кл., вчитель – Романюк Г.Й.

4. Атаманчук К. - ІІІ місце, 11-А кл., вчитель – Литвин О.В.

5. Петрик О. ІІІ місце - 7-Б кл., вчитель – Романюк Г.Й.

з комп’ютерної графіки:

1. Атаманчук К. – І місце, 11-А кл. – вчитель Гарницька О.Б.

2. Бугай В. – ІІ місце, 7-А кл., вчитель Сушкно О.В.

3. Жук Андрій - ІІ місце, 11-А кл. – вчитель Гарницька О.Б.

з веб-дизайну

Атаманчук К. - І місце, 11-А кл., вчитель Гарницька О.Б.

з географії

Чухно Анастасія – ІІІ місце, 8-А клас, вчитель Віскова Н.В.

Згідно з наказом Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації “Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011-2012 навчальному році» від 01.03.2012р. № 63 Дипломом ІІІ ступеня нагороджено учня 8-Б класу Галицького Богдана (вчитель – Усата О.А.) Згідно з наказом Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації “Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови у 2011-2012 навчальному році» від 05.03..02.2012р. № 77 Дипломом ІІІ ступеня нагороджено ученицю 9-Б класу Сергієнко Вікторію (вчитель – Коваленко Л.В. ) та ученицю 11-А класу Атаманчук Катерину (вчитель – Павлик А.В. ) Згідно з наказом Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації “Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва у 2011-2012 навчальному році» від 07.05.2012р. № 151 Дипломом ІІ ступеня нагороджено ученицю 10-Б класу Панікарову А. (вчитель – Муха Г.І.), Дипломом ІІІ ступеня нагороджено ученицю 7-В класу Вітер С. (вчитель – Убийвовк В.Ю.), учениця 6-а класу Дука О. отримала заохочувальний приз (вчитель – Убийвовк В.Ю.).

 Таким чином, підсумовуючи досягнення, можна відзначити що з кожним роком учні нашої школи все впевненіше відчувають себе на шкільних, районних та міських олімпіадах з базових дисциплін У шкільному відділенні МАН “Дослідник” працювало п’ять секцій: української філології та фольклористики, фізики, історії, англійської мови, природничо-географічна. Відповідно до наказу управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації від 31.01.2012 р. № 44 “Про підсумки проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів районної філії Київського територіального відділення МАН (Київська Мала академія наук учнівської молоді) у 2011-2012 навчальному році” вісім учнів школи стали призерами в таких секціях МАН:

Секція «Фольклористика» Сендзік А.О. 9-Б кл. – ІІ місце. Керівник – Кузьменко Т.М.

Секція “Англійська мова» Атаманчук К., 11-А кл. – ІІ місце. Керівник – Павлик А.В.

Секція «Біологія» Вознюк В. 8-Б кл. - ІІ місце. Керівник – Усата О.А. Сергієнко В. 9-Б кл. – ІІ місце. Керівник – Задорожна Т.М. Сендзік Н. 9-Б кл. – І місце. Керівник – Задорожна Т.М.

Секція «Матеріалознавство» Завертайло М. 11-А кл. – І місце. Керівник – Гарницька О.Б. Мокляков В. 10-А кл. – І місце. Керівник – Гарницька О.Б.

Секція «Екологічно-безпечні технології та ресурсозбереження» Мохно А. 10-А кл. – ІІ місце. Керівник – Гарницька О.Б.

Згідно з наказом Головного управління освіти і науки від 05 березня 2012 р. №70 «Про підсумки проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення МАН України у 2011-2012 навчальному році» та відповідно до протоколів засідань журі секцій конкурсу переможцями визначено трьох учнів школи: Завертайло М. – 11-А клас, - І місце, відділення технічних наук, секція технологічних процесів та перспективних технологій. Педагогічний керівник – Гарницька О.Б.

Козинець П. – 9-А клас, - ІІ місце, відділення хімії та біології, секція хімії довкілля. Педагогічний керівник – Усата О.А.

Сендзік А. – 9-А клас, - ІІ місце, відділення філології та мистецтвознавства, секція фольклористики. Педагогічний керівник – Кузьменко Т.М.

  Також Завертайло Микола був учасником І етапу Всеукраїнського конкурсу МАН. Він же виборов ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Intel-Техно Україна 2012», що проводив Київський Політехнічний університет, ІІІ місце в національному етапі міжнародного конкурсу «Intel – ISEF» та був учасником ІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України», учасником Всеукраїнського фестивалю науки 2012 р. та учасником ІІ Всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості «Країна юних майстрів» за що був нагороджений дипломом. Також він має диплом Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторськиз розробок у секції ″Матеріалознавство, новітні матеріали, технології та обладнання у промисловості і сільському господарстві ″. Отже, звітний навчальний рік був більш успішним у зазначених напрямках, що підтверджує дієвість запровадженої в школі системи роботи з обдарованими учнями. В цьому навчальному році було продовжено співпрацю нашого навчального закладу з благодійним фондом «Ліга Меценатів Гуманного Дитинства», який проводив фестиваль «Українські дні гуманного дитинства – 2012». Свої творчі роботи представляли як сьогоднішні наші учні, так і випускники школи. В 2011-2012 н.р. учні школи брали активну участь у конкурсі читців поезії Т.Шевченка, де двоє учнів 5-11 класів стали призерами, та одне призове місце (ІІІ) в конкурсі з читання «У вінок Кобзареві» зайняла учениця 4-В класу Бугар Єлизавета. Козинець П. 9 – Б клас та Атаманчук К. 11 – А клас посіли почесне І місце у конкурсі читців поезії В.Стуса. Активну участь брали учні нашої школи у ІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка. Чухно А., учениця 8 – А класу, посіла І місце у районному етапі, а учениця 7 – Б класу Поляцко А. – почесне ІІ місце у районному етапі та ІІІ місце – у міському етапі. Учні 5-11 класів брали активну участь у конкурсі ″ Учителю! Перед ім′ям твоїм… ″, четверо з них стали призерами районного етапу. Дві учениці представляли нашу школу у літературному конкурсі «Поетична весна», а команда учнів школи брали участь у міському етапі Конкурсу з українознавства, де вибороли три призові місця. Команда учнів нашої школи вкотре брала участь у конкурсі «Ерудити правознавства» 18.11.2011 року на базі Міжнародного університету «Україна» та посіла 3 місце. Високою була активність учнів в конкурсі «Колосок», в якому взяло участь 52 учні , які отримали 24 золотих колоска, 22 срібних колоска з біології і 21 з хімії. Також учениці Калюжні Анастасія і Ліза стали лауреатами дитячого екологічного конкурсу «ЕКО ІДЕЇ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ 2011» та взяли участь у фінальному етапі еко-конкурсу «Panasonik ECO RELAY» (за сприяння фонду Кличків). А команда учнів школи «Ромашка» стала переможцем V фестивалю конкурсу « Молодь обирає здоров'я!». Спортивне життя школярів теж насичене подіями. Протягом року були використані різні форми фізичного виховання учнів: заняття в спортивних секціях та гуртках фізкультурно-спортивної спрямованості, самостійні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах. Учні школи брали участь у змаганнях по баскетболу 24.01.2012 року наказ № 14 від 24.01.2012р. та по стрільбі 22.02.2012року наказ № 37 від 21.02.2012року. «Олімпійська лелеченя» наказ № 411 від 15.11.2011р. та 64 учні школи були присутні на чемпіонаті Національного Кубку шкільного футболу Євро – 2012 12 травня 2012року на НСК «Олімпійський». Також проводиться робота з творчо обдарованими учнями в групі продовженого дня. Спільна діяльність передбачає міжособистісні стосунки, систему взаємодії з однолітками або спілкування в різновіковому колективі. Це сприяє встановленню соціальних відносин між дітьми, створює можливості особистого зростання, що є засобом розширення соціальних контактів учнів та їх залученню до діяльності шкільних гуртків. Таким чином система роботи з обдарованими дітьми в сш № 317 дає певні позитивні результати.

6. Організація виховної роботи

Одне з головних завдань системи освіти та виховання в Україні – це формування свідомості громадянина, що володіє політичною культурою, критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір. Сучасна освіта виступає важливим показником розвитку людини, суспільства, держави і її конкурентноспроможності. Формування людини не тільки освіченої, ініціативної, рішучої, в прийнятті самостійних рішень і відповідальної за них у постійних ситуаціях вибору, отже, моральної і духовної, готової до співпраці та міжкультурної і міжконфесійної взаємодії в полікультурному середовищі - соціальне замовлення української держави, що зробила свій європейський вибір і прагне статми демократичною. Саме тому навчально-виховний процес спеціалізованої школи № 317 у 2011-2012 навчальному році спрямовувався на формування зрілої особистості, адаптованої до самостійного життя і діяльності в сучасному інформаційному суспільстві, на забезпечення умов для розвитку можливостей дітей. Використовуючи провідні ідеї концепції життєтворчості, яка спрямовує сучасного вчителя на запровадження інноваційних педагогічних технологій, педагогічний колектив давав можливість кожному учневі школи оволодіти важливими для людини ХХІ століття уміннями самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації вже у шкільному віці. План виховної роботи спеціалізованої школи № 317 у 2011-2012 навчальному році спрямовувався на реалізацію таких завдань:

 формування правового світогляду підлітків, попередження та профілактику правопорушень серед учнів; 

 соціально-правовий захист дітей та молоді;

 набуття учнями знань, умінь та навичок реалізації здорового способу життя;

 створення умов для формування позитивних якостей особистості у процесі різноманітних видів соціальної, навчальної, розвивальної, трудової, позашкільної та інших видів діяльності на основі сприяння духовному, інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку.

Реалізація вище вказаних завдань здійснювалась педагогічним колективом нашої школи із залученням батьківської громадськості, психологічної служби школи, громадських та державних організацій з використання сучасних форм роботи, а саме через заходи спрямовані на:  громадянське виховання - з метою формування національної свідомості, любові до рідної землі і свого народу, набуття молодим поколінням соціального досвіду;  правову освіту та соціальний захист дітей - з метою визначення й забезпечення в реальному житті прав людини, формування свідомого громадянина, професіонала;  превентивне виховання – з метою запобігання правопорушенням, попередження розвитку асоціальної спрямованості особистості до навколишньої дійсності;  охорону життя та здоров»я дітей, утвердження здорового способу життя - з метою популяризації здорового способу життя, вироблення правил безпечної поведінки; художньо-естетичну освіченість і вихованість учнів - з метою виховання естетичних поглядів, смаків, сприяння духовному, інтелектуальному, естетичному розвитку особистості.     Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи школи у 2011-2012н.р., педагогічний колектив організовував і проводив виховні заходи згідно дат історичного та народознавчого календарів. Тематика виховних заходів була підібрана для всіх вікових категорій учнів за напрямками виховної роботи, згідно вимог Міністерства освіти і науки України. Головним із напрямків роботи педагогічного колективу з учнями у виховному просторі нашої школи є громадянське та правове виховання. Сьогодні будь-яка свідома людина розуміє актуальність ізначущість процесу розбудови правової держави та формування громадянського суспільства в Україні, що передбачає необхідність формування нового вищого рівня правової свідомості та культури. В результаті громадянського виховання свідомості учнів утверджуються такі громадянські цінності, як-от:  прагнення до соціальної гармонії і справедливості, культури соціальних відносин;  повага до своєї та чужої гідності;  пошана до національних традицій та націонольних цінностей інших народів;  уміння використовувати право на свободжу думки, совісті;  повага до закону, влади.

    Реалізації цих завдань сприяє систематична та цілеспрямована робота класних керівників, вчителів- предметників, а також вивчення предмета «Основи правознавства» (вчитель Опанасенко Т.В.), проведення бесід, виховних годин, зустрічей з представниками влади та правозахисниками. Зокрема, 8 жовтня 2011 року класними керівниками було проведено Єдину виховну годину «Урок права». Реалізація засад громадянського виховання здійснювалась під час проведення Уроку Самоврядування в рамках проведення Дня місцевого самоврядування 07.12.2011р. та Дня самоврядування 15.12.2011р.. Проведено бесіди, дискусії на правову тематику в рамках тиждня правознавства «Права людини. Правова держава». На засіданні методичного об»єднання класних керівників обговорено місце правового виховання у системі виховної роботи класних керівників (протокол № 6 від 29.12.2011р. засідання МО класних керівників, протокол № 8 від 18.11.2011р. та № 9 від 23.12.2011р. засідання ради профілактики та попередження правопорушень). Досить пізнавальними були виховні години на правову тематику, а саме: для учнів початкової школи були проведені виховні години «Учень та його обов»язки», «Конвенція про права дитини», «Знати і виконувати правила для учнів – наш обов»язок». Цікавими та змістовними були бесіди для учнів 5-11 класів, під час яких учні самостійно та під керівництвом вчителів історії та правознавства Моклякової О.О. та Опанасенко Т.В. готували повідомлення на правову тематику: «Твої права і обов»язки», «Світова книга прав дитини», «Знати і виконувати правила для учнів – наш обов»язок» , «Ми і закон», «Я і мої права», «Твої вчинки – твоя відповідальність». Цікавим і змістовним була бесіда – зустріч з представниками Академії МВД, а саме студентами 4 курсу Базалук Е.О., Наріжна О.В.. та їх куратором Савенок В.В. на тему «Права та відповідальність підлітків» 03.11.2011р. для учнів 8-х класів. В ході окресленої теми команда учнів нашої школи брала участь у конкурсі «Ерудити правознавства» 18.11.2011 року на базі Міжнародного університету «Україна» та посіла 3 місце. На виконання плану роботи школи щодо першочергових заходів захисту прав дітей та охорони дитинства було призначено інспектора з охорони дитинства (наказ № 257 від 01.09.2011р), поновлено банк даних на дітей пільгових категорій у вересні та грудні, проведено індивідуальну роботу з учнями та сім»ями, які потребують особливої уваги (протокол № 6 від 09.09.2011р. засідання ради правопорушень). Протягом року абезпечено належні умови навчання та надання практичної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та малозабезпеченим. Учні нашої школи були учасниками та призерами конкурсу дитячого малюнка «Світ без насильства очима дітей», який проводився у грудні 2011року організацією «Родинний дім. на виконання Закону України «Про попередження насильства у сім,ї».

  Згідно до структури шкільного самоврядування в школі діє Міністерство юстиції. Питання відвідування учнями школи знаходяться під постійним контролем адміністрації школи. Заступником директора школи Кравчук І.М. спільно з соціальним педагогом Кліміною Г.Я., педагогом організатором Кир»яновською С.П., головою методичного об»єднання класних керівників школи Гарницькою О.Б. систематично проводився аналіз відвідування учнями 1-11 класів школи протягом навчального року. Соціальним педагогом Кліміною Г.Я. ведеться журнал контролю за відвідуванням учнями школи: на 9.00 ранку вона має інформацію про відсутність учнів у класах, що дає можливість встановити причину відсутності дитини у школі до 12.00. Всі класні керівники мають окрему папку по відвідуванню, де зберігаються довідки, письмові повідомлення про відсутність учнів класу на уроках. В кінці кожного місяця класні керівники звітуються перед заступником директора школи з виховної роботи Кравчук І.М. про стан відвідування учнів школи. На всі пропущені уроки учні мають довідки від лікаря про хворобу, або заяви від батьків. До 5-го числа кожного місяця класні керівники звітують перед заступником директора школи з виховної роботи Кравчук І.М. про стан відвідування учнями їхніх класів школи. Соціальний педагог Кліміна Г.Я. систематично перевіряє відвідування учнями школи на 6-му та 7-му уроках та звіряє записи зроблені клас ними керівниками у книзі пропускного режиму. Класні керівники вчасно роблять відповідні записи про вихід учня зі школи. Перевірка причин пропусків уроків учнями показала, що в школі немає дітей, які не відвідують школу без поважних причин. На всі пропущені уроки учні мають довідки від лікаря про хворобу, або заяви від батьків.

    Особливе місце в профілактиці й запобіганні бездоглядності, злочинності та шкідливих звичок серед школярів нашої школи займає профорієнтаційна робота з учнями та подальше працевлаштування випускників школи. Професійна орієнтація, яка проводиться в нашій школі – це комплексна система форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи, спрямованої на надання допомоги учням в активному свідомому професійному самовизначенні з урахуванням інтересів, здібностей, фізіологічних можливостей особистості та кон”юнктури ринку праці. Зокрема за перший семестр 2011-2012 навчального року класними керівниками було проведено екскурсії на фабрику ім. М.Вороніна, під час якої учні 9-х класів познайомилися з технологією виготовлення чоловічого одягу та відкрили для себе світ невідомих нових професій. Учні 9-11 класів відвідали університет культури ім. М.Поплавського з метою ознайомлення з напрямками подальшого навчання. Результатом профорієнтаційної роботи педагогічного колективу є 100% працевлаштування 61 випускника 9-х та 15 випускників 11-х класів 2010-2011 н.р Одним із важливих напрямків роботи нашого педагогічного колективу є профілактика шкідливих звичок та утвердження здорового способу життя. З цією метою у 2011-2012н.р. адміністрацією школи спільно з соціальним педагогом, практичним психологом, педагогом-організатором, класними керівниками проводилась систематична робота, а саме:  проведено аналіз літнього відпочинку учнів школи, зокрема пільгових категорій, проведено місячник «Увага! Діти на дорогах» проведено « Всеукраїнський Олімпійський урок».  Розроблені заходи по профілактиці тютюнопаління та видано наказ про заборону тютюнопаління в школі.  Обговорено досвід класних керівників по утвердженню здорового способу життя та попередження правопорушень. Розроблено план та відзначено День туризму; проведено тематичні виставки: «Дорога від дому до школи», «Не поспішай!», «Буду ввічливим» (вересень), до дня Сніду переглянуто виставу «Обери майбутнє – обери життя»  та у грудні 2011 року проведено конкурс малюнків «СНІД – чумаXXI століття» ; проведено тематичну радіолінійку: «Профілактика шкідливих звичок».; проведено інструктажі з ТБ та ПДР, протипожежної безпеки на канікулах. Обговорення питання профілактики шкідливих звичок та утвердження здорового способу життя на батьківських зборах, проводиться засідання ради правопорушень серед учнів школи; створено наркологічний пост; проведено 09.11.2011р. зустріч дівчат 8 класів з лікарем гінекологом Бекас С.В.  14.12.11року відбулася лекція «Венеричні хвороби.СНІД.» для 9-11класів лікаря дерматовенеролога Колесник Л.О.  Учні 9-х класів брали участь у фестивалі «Молодь обирає здоров,я» Учнями школи відвідано дитячий кінофестиваль «Крила». Також в школі налагоджена співпраця з такими громадськими організаціями, щодо формування здорового способу життя:

• Благодійний фонд „Калина”

• Благодійний фонд „Ліга Меценатів Гуманного Дитинства”

• AIESEC „Світ без кордонів”

• Науково-творчий центр „Стереокіно”

• Українське місіонерське товариство „Світло на сході”, видавництво „Стежинка”.

• Товариство «Профі Лаб»

• Компанія «Проктл енд Гембл»

   Слід відмітити активність учнівського самоврядування щодо профілактики й запобігання бездоглядності, злочинності та шкідливих звичок серед школярів у 2011-2012 н.р. Так шкільним парламентом були проведені рейди “Відвідуванню – 100%” 18.09.2011р., «Прогульщикам – бій!» 07.12.2011 р.; в рамках проведення Дня місцевого самоврядування - «Ми – за здоров»я молоді» 11.11.2011 р. та інші. Співпрацюючи з класними керівниками та вчителями представники учнівського самоврядування брали участь у проведенні у грудні 2011 р. місячника “Бережи мене, мій законе”, в ході якого було проведено бесіди «Мої права та обов»язки», конкурси «Молодь обирає здоров.я», «Повіримо в себе», «Ерудити правознавства» вікторини, круглі столи, лекції тощо. Завдяки цілеспрямованій та плідній роботі педагогічного колективу школи, батьківської громадськості, шкільного учнівського парламенту, спеціалістів Служби у справах дітей, Центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, відділу кримінальної міліції у справах дітей, роботу педагогічного колективу щодо профілактики бездоглядності, злочинності та шкідливих звичок серед учнів нашої школи слід вважати «доброю».            Відродження української національної школи передбачає гармонійний розвиток дитини. Джерелом такого процесу в нашій школі є удосконалення системи естетичного виховання особистості, залучення якомога більшої кількості школярів до художньої творчості в різних видах мистецької діяльності, вивчення культури свого народу, знайомства з обрядами та традиціями українського народу. Розвивати естетичні погляди, смаки, сприяти духовному, інтелектуальному, естетичному розвитку особистості учнів в школі допомагає педагог –організатор Кир»яновська С.П.. Відповідно до плану роботи школи відзначались такі загальношкільні свята: Свято Першого дзвоника; Професійного свята педагогів День вчителя; Новорічний бал-карнавал. Для учнів 1-х класів-«Посвята в першокласники», для учнів 3-В класу «Свято картоплі» (класовод Ракіта Л.В.-09.11.2011р.), бібліотечний урок «Подорож до країни Королеви книг» 13.12.2011р. у 3-А (класовод Сергієнко Ю.К.), виховна година «Символи нашої держави» у 4-В класі 21.09.2011року (класовод Пантела О.В.). По всіх паралелях були проведені уроки пам»яті жертв Голодомору, виховні години присвячені визволенню Києва та України від німецько-фашистських загарбників, Дню партизанської слави, «Ми за здоровий спосіб життя». Учні 7-х класів нашої школи брали участь у проведенні фестивалю дитячо-юнатських фільмів «Крила», що проходив у Будинку культури Служби безпеки України у жовтні, вони переглянули фільм «Підкорювачі шторму» (наказ № 327 від 03.10.2011р.). Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. З цього приводу заслуговує на увагу робота класних керівників Опанасенко Т.В.(7-А клас) Коваленко Л.В.(9-Б кл.), Гарницької О.Б. ( 8-В клас), Лисовець Т.О. (5-Б кл.), Плес В.А. (1-Б кл.), Ракити Л.В. (3-В клас). Одним із важливих напрямків національної системи виховання є формування екологічної культури, гармонійних відносин людини з природою.

     Екологічна освіта - це освіта, яка допомагає зрозуміти і засвоїти поведінку людини та її ставлення до навколишнього середовища, це формування екологічної культури як окремих осіб, так і суспільства в цілому. Проблема бережливого ставлення до природи, поліпшення екологічної ситуації є досить актуальною для нашого району, міста, України і для всієї планети. Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства. Тому в минулому навчальному році було проведено відповідні виховні години, 23 екскурсії в природу, зокрема для учнів 1-Б, 1-А класу «Увійди в природу другом» 25.10.2011р., «Дари осені» з учнями 3-А класу 25.10.2011р.(класовод Сергієнко ЮК.)., екскурсія до осіннього парку «Найчарівніша осінь» з учнями 8-А класу (класний керівник Даценко Н.П.), «Екологічні проблеми в природі» для учнів 4-В класу (класовод Пантела О.В.). Слід відзначити всі класні колективи школи та особливо учнів 10-А класу, які брали активну участь у проведення місячника по благоустрою території школи. Також слід відзначити роботу волонтерського загону школи, який створений на основі учнів 6-А та 6-Б класів. Учні цих класів є незамінними помічниками усіх загальношкільних заходів. На високому рівні у всіх класах організовано краєзнавчу роботу.

   Класними керівниками організовано та проведено 19 екскурсій до музеїв міста, 25 екскурсій до театрів та кінотеатрів м. Києва, 17 екскурсій по м. Києву.

     Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що виховна робота в спеціалізованій школі № 317 у 2011-2012 н.р. проводилася на достатньому професійному та організаційному рівні.

8. Робота бібліотеки

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти, зорієнтованих на входження у світовий освітній простір, який супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Зміни цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагають перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них - шкільна бібліотека, як обов'язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, займає особливе місце. Основними завданнями шкільної бібліотеки є: інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу у засвоєнні програмних та факультативних знань самоосвіти вчителів, виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації. Забезпечуючи реалізацію таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритетність читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення, підвищення інформаційної, освітньої, культурологічна, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, шкільна бібліотека прагне до формування системи інформаційної підтримки освітнього процесу. На сьогодні шкільна бібліотека - інформаційний центр школи, основними напрямками роботи якої є:

- надання інформаційно - бібліографічної допомоги учням в оволодінні основами наук;

- інформаційна допомога батькам в вихованні та розвитку інтересу до читання, любові до книги, вихованні дітей;

- виховування в учнів інформаційної культури.

  З метою чіткої організації, умов життя на навчально-виховного процесу в школі складено розклад роботи бібліотеки. У бібліотеці працює абонементний та читальний зал, книгосховище для збереження підручників, є відкритий доступ до художньої, науково-популярної літератури, газет, журналів, поновлюється постійна інформація про нові надходження підручників та методичної літератури для вчителів. Належним чином ведуться та оформляються сумарні та інвентарні книги, зошит заміни загублених підручників, художньої літератури. В бібліотеці є алфавітний та систематичний каталоги, тематичні картотеки, картотека підручників. Бібліотекар школи Сушко О.В. працює відповідно до Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи, будує свою роботу на основі плану роботи школи та плану роботи шкільної бібліотеки на поточний навчальний рік, де серед основних напрямків її роботи визначено:

1. Вивчення формування і задоволення читацьких потреб на книгу та інформацію.

2. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань формування інформаційної культури учнів.

3. Допомога в проведенні масових заходів.

4. Проведення акції “Живи, книго!”

5. Обслуговання учнів та популяризація різнобічної літератури на допомогу навчально-виховному процесу.

  Для інформаційного забезпечення потреб учнів та вчителів оформлені тематичні художньо-ілюстративні виставки, папки. У бібліотеці встановлено сучасний комп»ютер, принтер для вчителів та учнів, які працюють над рефератами, науково-дослідницькими роботами, друкують свої матеріали, готуються до педагогічних виставок та ін. Шкільна бібліотека підключена до мережі Інтернет, що дає можливості учням розширити свої знання у засвоєнні навчальних предметів. Традиційно бібліотека проводить екскурсії до «Читай-міста» для учнів початкової школи. Систематично бібліотека бере участь у проведенні предметних тижнів (пошук матеріалів, допомога учням в оформленні доповідей, рефератів тощо). У читальному залі постійно проводяться бесіди: «Про бібліотечні правила», «Чи важко підтримувати підручник у належному стані», «Як книжка прийшла до нас», «Шануй і бережи книгу». Визначаючи тематику бесід, бібліотекар Сушко О.В. підбирає матеріал для інформування, обробляє його відповідно до віку учнів, доводить до відома користувачів інформації, виховує у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань. Бібліотекар навчає користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, довідниковим апаратом, що сприяє успішному засвоєнню навчальних програм. Планування бібліотечно-бібліографічних уроків, які відбуваються на початку навчального року, складається так, щоб у їх проведенні брали участь учителі початкових класів, учителі-предметники, класні керівники. Роль шкільної бібліотеки у вихованні та навчанні учнів дуже велика. Головна її мета – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб, формування фонду шкільної бібліотеки. Робота шкільного бібліотекаря Сушко О.В. по формуванню в учнів школи читацького інтересу знаходиться під постійним контролем з боку адміністрації та методичної ради школи. На виконання наказу «Про забезпечення учнів школи підручниками та стан їх збереження» з 23.04 по 27.04.2012 р. було проведено підсумки роботи шкільної бібліотеки у 2011-2012 н.р., проведено повторну перевірку стану збереження підручників учнями школи. Інформація про хід перевірки неодноразово заслуховувалася на нараді при директорі. Перевіркою встановлено слідуюче: в період з 01.09.2011 р. по 27.04.2012 р. фонд бібліотеки збільшився на 749 примірників та за рахунок подарованих 28 екземплярів учнями школи. На 26.05.2011 р. на сумарному обліку фонду підручників нараховується 19680 примірників, художньої літератури – 4319 примірників. Шкільна бібліотека добре забезпечена періодичною літературою. В першому півріччі школа отримала 41 найменувань. На заклик доброчинної акції “Моя улюблена книга – шкільній бібліотеці” відгукнулися школярі 1-11 кл. В ході її проведення шкільній бібліотеці було подаровано 45 примірників художньої літератури. Крім цього благодійною організацією “Калина” передано 96 примірників художньої літератури. Протягом 2011-2012 н.р. в бібліотеці було створено тематичні полички: “Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього”, “67-річчя визволення Києва”, “День пам”яті жертв голодомору”, “Ніхто не забутий, ніщо не забуто”,” Незабутній день Перемоги!”. Наповнювався стенд “Письменники-ювіляри”, оформлені папки по життєвому та творчому шляху письменників. Бібліотекарем школи Сушко О.В. проводилися екскурсії, бесіди для учнів 1-х класів “Шкільна бібліотека – перша бібліотека в моєму житті”, де зверталася увага дітей, як потрібно берегти книгу, як ставитися до книги, що таке культура читання. Систематично проводилися бібліотечні уроки і бесіди: “Як поводитися в бібліотеці”, “Як поводитися з книгою”, “Як до нас приходить книга”, “Як побудована книга”, “Книга – друг і помічник” та ін. Таким чином, шкільний бібліотекар розвиває творчі здібності, пізнавальні інтереси учнів та сприяє успішному засвоєнню навчальних програм, підвищенню методичної і педагогічної майстерності вчителів через відповідні інформування та інші форми обслуговування.

8. Діяльність психологічної служби

 Сьогодні, коли актуальними є питання гуманізації нашого суспільства, індивідуалізації навчання та динаміки  розвитку дитини, функціонування та розвиток психологічної служби є вкрай необхідними. Психологічна служба школи діє з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасне виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці. Методична папка шкільного практичного психолога містить положення про психологічну службу в Україні, положення про психологічний кабінет, нормативи часу на основні види роботи практичного психолога, основні правила індивідуально-психологічного консультування, затверджений перелік психодіагностичних методик, які може застосовувати психолог у своїй роботі, план роботи практичного психолога сш № 317 на 2011-2012 навчальний рік. Робота психологічної служби спеціалізованої школи № 317 у 2011-2012 навчальному році здійснювалась за такими напрямками:

- Індивідуальне консультування,

- Індивідуальна корекційно-відновлювальна робота,

- Групова корекційно-відновлювальна робота,

- Психодіагностична робота (групова та індивідуальна),

- Профорієнтаційна робота,

- Організаційно-методична робота.

Головними завданнями роботи психологічної служби у школі є збереження та зміцнення психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, покращення психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах. В цьому навчальному році практичним психологом було розроблено та затверджено в науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ ім..Б.Грінченка корекційно-відновлювальну програму «Зниження рівня тривожності та агресивності у підлітків». Також у грудні 2012 року було проведено семінар-практикум для практичних психологів району та представників міського центру практичної психології та соціальної роботи на тему «Корекційно-відновлювальна робота практичного психолога зі зниження рівня агресивності і тривожності в учнів 5-8 класів». Протягом навчального року практичним психологом школи здійснювалось керівництво районною творчою групою практичних психологів, яка працювала над темою «Розвиток комунікативних навичок у класних керівників». На засіданнях творчої групи було розроблено ряд тренінгів («Сучасний класний керівник: яким йому бути?», «Педагогічна взаємодія на основі партнерських стосунків» «Гармонізація міжособистісних стосунків» «Подолання конфліктності»), рекомендацій, спрямованих на покращення співпраці класних керівників з учнівським та батьківським колективом. Протягом жовтня – грудня 2011 року проводилося вивчення адаптації учнів 1-х класів до навчання в школі та адаптації учнів 5-х класів до нових умов навчання в основній ланці школи. Було з’ясовано, що всі учні 1-х класів успішно адаптувалися до навчання в школі, дезадаптованих учнів не виявлено. З учнями, у яких рівень адаптації був близький до низького, проводилися індивідуальні корекційні заняття, спрямовані на корекцію пізнавальних процесів. Серед п’ятикласників рівень адаптації до нових умов навчання становить 97 %. З учнями, які виявили низький рівень адаптації до нових умов навчання, проводилась індивідуальна корекційно-відновлювальна робота результатом якої стало те, що на кінець навчального року всі учні 5-х класів адаптувалися до навчання в основній школі. На запит районного управління освіти протягом жовтня – грудня 2011 року було проведено діагностику вад особистісного розвитку учнів 5-х класів за методикою ДВОР З.С.Карпенко. З учнями, у яких було діагностовано сформованість тієї чи іншої вади, проводилась індивідуальна корекційно-відновлювальна робота. У грудні 2011 року здійснено соціологічне дослідження з метою вивчення ставлення юнаків 10-11 класів до предмету «Захист Вітчизни» та до вчителя, що викладає вказаний предмет. Протягом грудня – січня за методикою МПДО С.І.Подмазіна серед учнів 9-10 класів виявлялися акцентуації характеру. Було виявлено, що 3% учнів вказаних класів мають ті чи інші виражені акцентуації. З цими учнями також проводилась індивідуальна корекційно-відновлювальна робота з корекції емоційно-вольової сфери. У березні 2012 року проводилось соціологічне дослідження серед учнів 4-11 класів стосовно їх ставлення та оцінки особистості вчителів, що атестувалися в цьому навчальному році на вищу категорію. Протягом березня – квітня 2012 року проводилася профорієнтаційна робота з учнями 8-10 класів. З метою надання допомоги учням у виборі подальшого профілю навчання, більш пізнати до якого виду діяльності вони мають схильність було проведені психодіагностичні дослідження за наступними методиками: виявлення професійних інтересів за методикою ДДО Є.О.Клімова, виявлення типу особистості учнів за привабливим професійним середовищем за опитувальником професійної спрямованості (ОПС) Д.Голланда, КОС (методика вивчення комунікативних здібностей), анкета «Виявлення інтересів учнів» Л.М.Фрідман, Т.А.Пушкіна. У квітні – травні практичний психолог Степаненко С.А. приймала активну участь у роботі конкурсної комісії по прийому учнів до 1-х класів. Було протестовано 130 майбутніх першокласників та надавалися консультації їхнім батькам щодо методів покращення розвитку пізнавальної сфери їх дітей. В ході проведення моніторингу 11-х класів психологом було здійснено анкетування учнів щодо визначення показників комфортності їх навчання в школі, задоволеності шкільним життям та стану підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання. Аналізуючи відповіді учнів на питання анкети, було зазначено, що переважна кількість випускників обрали для здачі ЗНО предмети гуманітарно-природничого спрямування (про що свідчить і вибір вузу), хоча 55% учнів виявили бажання складати математику. Переважна більшість опитаних зазначила, що ці предмети потрібні для вступу у вуз. Цікавим є той факт, що 95% учнів зазначили про самостійний вибір предметів, оскільки впевнені у своїх знаннях. Відповідаючи на питання «Чи відповідає твоя оцінка з обраних предметів твоїм знанням?», переважна більшість опитаних дала позитивну відповідь, що свідчить про об»єктивність оцінювання знань, умінь і навичок учнів вчителями школи. Деяку розбіжність помітно з історії України, біології, математики. Цікавими були відповіді щодо того, чи вступна компанія залежить від знань учнів та рівня їх підготовки до ЗНО. Так приблизно 77% учнів дали позитивну відповідь. Аналізуючи відповіді учнів щодо навчання в школі, приємним є той факт, шо 83 % опитаних відзначили, що їм подобається навчатись в сш № 317. Серед факторів, що вплинули на вибір навчального закладу, було відзначено: близькість від дому – 13, хороші вчителі – 9, гарне викладання предметів – 5, багато друзів – 8, так вирішили батьки – 8. При цьому для 77% опитаних навчання в школі є обов»язком, а для 33% - ще й радістю. Серед пріоритетних рис вчителя, які відзначили учні, - було обрано добре володіння предметом -83.5 %, розуміння учня, уміння слухати – 76 %, комунікабельність – 60 %, почуття гумору, енергійність – 55 %. При цьому до неприйнятних рис віднесено необ’єктивність, грубість, нетактовність. Також протягом 2011-2012 навчального року постійно надавалася індивідуальна консультаційна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу, спрямована на допомогу у налагодженні міжособистісних стосунків та вирішення особистих проблем. Здійснювалась рання профілактика педагогічної занедбаності дітей та підлітків, розроблялися попереджувальні заходи щодо проблем СНІДу, наркоманії, паління, алкоголізму, ранньої вагітності тощо. Психолог школи сприяв створенню психологічного клімату в школі і кожному класі зокрема, здійснюючи аналіз міжособистісних стосунків на рівнях: учитель – учень, учень – учитель, учитель – батьки, адміністрації – учитель.

9. Організація харчування, медичне забезпечення

У минулому навчальному році в школі вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей: замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування. Так на виконання статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 25 Закону України «Про освіту», пункту 5 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від02.02.2011 р. №116, пункту 1постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та від 19.06.2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2011 р. № 314 «Про організацію та вартість харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності», зареєстрованого в Святошинському районному управлінні юстиції в місті Києві 29,04.2011 року за № 10/123, наказу управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.08.2011 р. № 248 «Про організацію та вартість харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності Святошинського району міста Києва», наказу №250 від 01.09.2011 р. «Про організацію та вартість харчування учнів 1-11 класів спеціалізованої школи № 317» та з метою забезпечення учнів школи харчуванням у 2011-2012 навчальному році, упорядк   ування роботи харчоблоку, в 1 семестрі 2011-2012 н.р. по спеціалізованій школі № 317 були видано відповідні накази. Відповідальність за харчування дітей в школі покладено на заступника директора школи з навчано-виховної роботи Яськову М.В. та інспектора з харчування Карпенко Л.Г. (наказ № 225 від 01.09.2011 р.). На засіданні педагогічної ради школи ( протокол № 10 від31.08. 2011 р.), на нараді при директорі (01.09.2011р., 06.10.2011 р., 08.12.2011 р.) обговорювалися питання організації пільгового харчування дітей в школі, проводився аналіз стану організації та якості харчування в шкільній їдальні. На загальношкільних батьківських зборах до відома батьків було доведено порядок надання пільгового харчування дітям певних категорій. Станом на 23.12.2011 р. пільгове харчування отримували 498 учнів, з них учнів 1-4 класів – 372, дітей з малозабезпечених сімей – 1 учень, що потребують дієтичного харчування – 121 учнів, учнів із числа ГПД : 100% - 28, 50% - 12 (харчуються пільгово 2 рази), дітей-сиріт – 6 (4 – старша школа; 2 – молодша). В шкільній їдальні оформлений куточок оголошень, де міститься меню та список дітей, які харчуються пільгово, графік видачі сніданків та обідів, графік чергування вчителів. Інспектор з харчування Карпенко Л.Г., чергові вчителі та класні керівники забезпечують організацію та порядок під час прийому їжі дітей пільгових категорій. За якість харчування та дотримання санітарно-гігєнічних вимог при приготуванні їжі згідно до функціональних обов”язків відповідає дієтична сестра Смик О.Г., яка слідкує за дотриманням щоденного меню, веденням бракеражного журналу, виконанням норм харчування, наявністю контрольних блюд, знімає проби тощо. За дотримання технологічного режиму приготування страв відповідає завідуюча шкільною їдальнею Руденко Т.І. Затверджено графік перевірки шкільної їдальні комісією громадського контролю, яка систематично проводить перевірки роботи шкільної їдальні за різними напрямками, про що складено відповідні акти та зроблено записи в книзі громадського контролю. Результати перевірок було доведено до працівників харчоблоку, класоводів та класних керівників, батьківської громадськості. Суттєвих порушень виявлено не було.

     Згідно графіка Святошинського РМО учні проходять медичне обстеження в поліклініці № 5, при райвійськкоматі. Проводяться планові щеплення.

10. Соціальна допомога учням із числа пільгових категорій 

   Педагогічний колектив школи, у своїй роботі по створенню комфортних умов навчання та виховання дітей з так званих мало захищених ланок (сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей), користується Конституцією України, законом України “Про загальну середню освіту” (ст. 5, 21), Законом України “Про охорону дитинства”. Робота по виконанню ст. 21 “Соціальний захист учнів”, закону України “Про загальну середню освіту” проводилася в таких напрямках:

- забезпечення учнів школи з так званих малозахищених ланок (сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей) гарячим харчуванням, одягом,

-залучення учнів вказаних категорій до відпочинку в пришкільних таборах,виїзних таборах,

-забезпечення безкоштовними путівками на оздоровлення учнів сиріт, пільговими путівками учнів напівсиріт,

-забезпеченя безкоштовними квитками з подарунками на Новорічну виставу, -залучення учнів до роботи в шкільних гуртках.

В спеціалізованій школі № 317 на кінець першого семестру 2011-2012 н. р. навчалось 743 учні, серед них:  сиріт – 6,  напівсиріт – 18,  учнів з малозабезпечених сімей – 3,  учнів з багатодітних сімей – 44,  учнів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 28,  інвалідів - 6,  дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов»язків – 3,  талановитих – 39. З метою соціального захисту дитини та охорони дитинства в школі створено комфортні умови для навчання та виховання дітей пільгових категорій. Учні, які мають статус сиріт та дітей з малозабезпечених сімей щоденно мають гаряче харчування (сніданок, обід) в пришкільній їдальні. Сироти Шестакова М, Шестаков О., Титаренко Д, Голотвин Р., Бойко С. були забезпечені учнівською та спортивною формою. Влітку 2011 року учням напівсиротам, сиротам, з малозабезпечених сімей в першу чергу були запропоновані місця в пришкільному таборі «Ромашка», в якому оздоровилися та відпочили Пількевич Анна (6-Б клас ) та Титаренко Денис (5-А клас). Щорічно учні з так званих малозахищених ланок забезпечуються безкоштовними та пільговими путівками на оздоровлення. Всім дітям даної категорії були запропоновані місця у виїзних таборах, з цією метою було вчасно подано список у відділ з охорони дитинства управління освіти Святошинської в м. Києві РДА. Цікавим та захоплюючим було свято «День Святого Миколая» для 10 учнів пільгових категорій нашої школи серед яких було 3 дітей, чиї батьки загинули під час виконання службових обов,язків, а саме: Шевчук А., Шевчук О.. Дорош О. Вони отримали квитки на святкування в будинок культури «Бінго»19.12.2011р. Безкоштовними квитками було забезпечено всіх дітей сиріт на свято «Зустріч Нового Року», яке відбулося 24.12.2011р. в сш № 76 на 24.12.2010р. та 11 квитків було виділено для інших пільгових категорій на свято Нового року на 30.12.2011р. у БК «Бінго». Всі учні з так званих малозахищених ланок займають активну життєву позицію і є постійними учасниками всіх загальношкільних заходів. Вони приймають активну участь в учнівському самоврядуванні школи, є активними учасниками пришкільних гуртків. Так учень 5-А класу Титаренко Денис відвідує гуртки по баскетболу та футболу, Шестакова М. (8-Б клас) захоплюється малюванням, відвідуючи гурток образотворчого мистецтва. Роботи дітей інвалідів нашої школи були виставлені у приміщенні районної державної адміністрації на фестивалі «Повіримо у себе» у грудні 2011р., а робота Герун.А. (дитина – інвалід) відзначена дипломом фестивалю. Класні керівники постійно приділяють увагу дітям сиротам, напівсиротам, учням з малозабезпечених, багатодітних сімей. Оточують їх своїм материнським теплом, ласкою, допомагають у складних ситуація, залучають до співпраці та суспільно корисної праці. Питання роботи педагогічного колективу по створенню комфортних умов для навчання та виховання в колективі дітей сиріт, напівсиріт, учнів з малозапезпечених та багатодітних сімей знаходяться під постійним контролем адміністрації школи (наказ № 118 від 13.04.2012р.). Аналіз цієї роботи неодноразово заслуховувався на нарадах при директорі, на виробничих нарадах, доводиться до відома класних керівників та класоводів інформація про відпочинок дітей пільгових категорій (наказ № 309 від 19.09.2011р.), зокрема на засіданні методичного об»єднання класних керівників обговорювалось питання відпочинку та оздоровлення учнів, особливо дітей пільгових категорій, в літній період ( протокол № 4 від 16.09.2011р.), аналізується зайнятість даних учнів в шкільних та позашкільних гуртках, а саме на засіданні ради профілактики правопорушень висвітлювалось питання про підсумки паспортизації класних колективів, закріплення громадських доручень серед учнів та відвідування позашкільних закладів спорту, мистецтва і культури (протокол № 6 від 09.09.2011р. та №7 від 14.10.2011р.).

11, 12, 13. Діяльність органів учнівського самоврядування, Ради школи, Піклувальної ради 

Значний вплив на стан соціальної адаптації учнів, характер їхньої поведінки в оточуючому середовищі, сформованість світоглядної позиції, навичок міжособистісного спілкування має розвиток учнівського самоврядування. Його цінність вбачається в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов»язків. Учнівське самоврядування надає багато можливостей для формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості, розвитку творчого потенціалу учнів, навчає самостійності й відповідальності, створює широке поле для самореалізації особистості. Саме це дає можливість відвернути учнів від асоціальних форм поведінки, допомагає розвинути соціальну активність, виховати почуття власної гідності, виявити себе в конкретній справі, уміти брати на себе моральну відповідальність перед суспільством за себе, за інших, за справу. Ми розуміємо, що шкільне самоврядувння повинно стати визначальним фактором педагогічної доцільності організації життя шкільного колективу, соціальної активності учнів, формування вних почуття гідності, можливостей виявляти себе в соціально значущих справах. Учнівське самоврядування загальноосвітньої спеціалізованої школи № 317 сягає своїм корінням у 1995 рік. Головним завданням його діяльності є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією. Первинним органом школярів була рада старшокласників, яка п”ять років функціонувала успішно та виконувала свої виховні та організаційні функції. З 2006 року учні школи обрали формою учнівського самоврядування проект “Шкільна Учнівська Республіка”. Учнівське самоврядування нашої школи це діюча модель демократичного суспільства із наступними елементами:

- наділення усіх, хто навчає і навчається у школі, статусом Громадянина школи з рівними громадянськими правами (можливе присвоєння прав громадянства випускникам школи і батькам на їх прохання);

- створення можливостей для відкритого обговорення демократичних цінностей колективу школи і взаємин у ньому з урахуванням реальних ситуацій шкільного життя чи створення спеціальних ситуацій, що спонукають осмислювати ці цінності;

- участь дітей і дорослих у створенні норм і правил загального життя, у результаті чого в школі діє спільно розроблений Устав, закони і положення відносно різних аспектів шкільного учнівського життя;

- співпраця Шкільної Учнівської Республіки з колективом, педагогічною радою, Радою школи, що створюють умови для реалізації спільно прийнятих норм;

- створення умов для участі кожного школяра і вчителя у вирішенні найважливіших питань, що стосуються усіх;

- наявність органу – Суду справедливих, що вирішує конфлікти і розглядає випадки порушення учнівського Статуту, правил для учнів, шкільних законів;

- наявність органів самоврядування в класному колективі, наділення їх правом приймати рішення на підставі законів;

- робота шкільної юридичної консультації, що складається з учнів старших класів та надає правову допомогу тим, хто має в ній потребу.

Як кожна республіка, наша Шкільна Учнівська Республіка має свою символіку – це Герб, Прапор, Конституцію ШУР. Конституція ШУР визначила права та обов»язки учнів, коло питань, які вирішує учнівське самоврядування. Вона визначає статус Президента школи, Парламенту школи, Ради справедливих, дію Кабінету міністрів, класного самоврядування, проведення виборів тощо. Раз на два роки за Статутом Шкільної Учнівської Республіки учні школи шляхом таємного голосування на загальношкільних виборах обирають свого Президента. Згідно Статуту Шкільна Учнівська Республіка є президентсько-парламентською; шкільна влада здійснюється на засадах її поділу на три гілки: законодавчу (Парламент Шкільної Учнівської Республіки), виконавчу (Кабінет міністрів Шкільної Учнівської Республіки) та судову владу (Суд справедливих Шкільної Учнівської Республіки). На початку третьої декади вересня в школі відбувається учнівська конференція з представництвом: п”яти учнів від класу,вчителів, батьків, на якій заслуховується звіт про виконану роботу Президентом, Кабінетом Міністрів; визначаються завдання на наступний рік; здійснюються вибори Суду справедливих; затверджується кандидатура прем”єр-міністра, висунута Президентом, затверджується склад парламенту. Учнівське самоврядування нашої школи має двоступеневу структуру – загальношкільний та класний рівні. Робота ШУР («Шкільної учнівської республіки») базується на принципах самостійності, відповідальності, відкритості, консультативно-педагогічний підтримці. «Шкільна учнівська республіка» об,єднує роботу «Сонячної країни» (1-4 класи), Старостату (5-11 класів) та Кабінету Міністрів. В рамках діяльності органів учнівського самоврядування працюють такі міністерства: Міністерство освіти та науки, Міністерство дисципліни та порядку, Міністерство здоров,я та охорони довкілля, Міністерство культури та спорту, Міністерство юстиції. Очолює роботу всіх ланок учнівського самоврядування Президент школи - Козинець П. В органах учнівського самоврядування школи проявляють свої організаторські здібності 64 учні, з них 11 є представниками старостату, 9 учнів є лідерами «Сонячної країни», 8- волонтерів, решта є представниками різних міністерств. На загальношкільному рівні координатором роботи учнівського самоврядування є педагог-організатор Кир’яновська С.П.. Вона проводить навчання лідерів, здійснює методичне забезпечення діяльності самоврядування, створює позитивний імідж та рекламує діяльність органів самоврядування. Це забезпечується проведенням радіолінійок, на яких висвітлюється діяльність учнівського самоврядування; залученням учнів через діяльність органів учнівського самоврядування школи до загальношкільних заходів, конкурсів, виставок. В кожному класному колективі за підтримки та керівництва класного керівника створена своя система учнівського самоврядування класу – як одна з важливих умов виховання. Слід відмітити роботу по створенню своїх систем самоврядування таких класних керівників: Чухно О. В (10-Б клас), Рипінська О.В.( 10-А клас), Даценко Н.П.(8-А клас), Коваленко Л.В. ( 9-Б клас), Опанасенко Т.В. (7-А клас), Лисовець Т.О. (5-А клас). Заслуговує на увагу організація роботи у відділах учнівського самоврядування учнів 11-А класу ( класний керівник Литвин О.В.), де свою соціальну активність проявляє 18 учнів , що становить 64 %. Педагогічний колектив школи впевнений, що сьогодні органи учнівського самоврядування і сама Шкільна Учнівська Республіка є партнером та дієвим учасником реалізації мети, над якою працює педагогічний та учнівський колективи школи.

   Важливою формою виховного впливу на учнів є вищий орган громадського самоврядування – Рада школи, яка об”єднує вчителів, батьків, учнів. Вона виконує дорадчі функції з питань, що стосуються організації навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітнього навчального закладу, організації дозвілля та оздоровлення учнів сприяння правовому та соціальному захисту учасників-навчально-виховного процесу. До Ради школи входять учні, батьки, вчителі (по 7 чоловік).  У соїй роботі Рада школи ставила такі завдання: підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім»єю, громадськістю, державними та приватними інститутами, визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування виховного середовища; створення належного педагогічного клімату в школі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів і набуття ними соціального досвіду; підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей; зміцнення партнерських зв»язків між родинами учнів і школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. Саме вирішенню цих завдань і була підпорядкована робота Ради школи в 2011-2012 н.р.

  З січня 2004 року в школі функціонує Піклувальна рада, яка активно співпрацює з адміністрацією школи у вирішенні проблем шкільного життя. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до розв»язання проблем навчання та виховання. Головою Піклувальної ради школи є генеральний директор ЗАТ “Отіс” Пономаренко М.П., який став не тільки постійним учасником всіх урочистих подій в школі, а й справжнім опікуном її учнів.  В минулому навчальному році ця організація здійснювала дієву підтримку освітніх програм, опікувалась проблемами поліпшення матеріально-технічної бази школи. У вересні 2004 року батьківською громадськістю школи було створено благодійну організацію “Калина”, яка сприяє розвитку матеріально-технічної бази школи, надає допомогу у обладнанні шкільних кабінетів сучасним обладнанням та приладами, допомагає у проведенні ремонтних робіт в школі. Так в 2011-2012 навчальному році, цю допомогу було надано у розмірі більше ніж двісті тридцять вісім тисяч п»ятсот тридцять шість гривень.

14. Співпраця з сільськими школами

Кожен член суспільства повинен розуміти, що на сучасному етапі українського державотворення розбудова держави не можлива без консолідації усього народу, його громадянської позиції, зростання національної самосвідомості. З метою підготовки молоді до успішної самореалізації в умовах європейської інтеграції та світової глобалізації одним з напрямків роботи педагогічного колективу спеціалізованої школи № 317 є співпраця з сільським та зарубіжним партнерами. На виконання програми “Освіта столиці 2006-2010 рр.”, затвердженої рішенням Київради від 19.12.2006 р. № 289\346, наказу Головного управління освіти м. Києва від 05.01.1998 р. № 1 “Про парнерські зв”язки закладів освіти м. Києва з сільськими школами України”, згідно до річного плану роботи школи на 2011-2012 н.р. було продовжено співпрацю педагогічного, учнівського колективів із сільською школою с.Гейсиха Ставищенського району, Київської області (у вересні 2011 року було укладено договір про продовження співробітництва, наказ про співпрацю № 255 від 01.09.2011р.). Очолює педагогічний колектив загальноосвітньої середньої школи с. Гейсиха з 1985 року Ткачук Микола Петрович. В рамках співпраці педагогічному та учнівському колективам сільської школи було надіслано сценарії до шкільних свят, диски з записами українських дитячих пісень до різних свят, дитячі роботи з образотворчого мистецтва учнів молодших класів та роботи членів шкільного гуртка з образотворчого мистецтва для оформлення школи, та приурочені національним святам, а саме Дню незалежності, Святу Перемоги, до дня Чорнобиля, на екологічну тематику та з метою популяризації здорового способу життя, також були надіслані фото-ескізи щодо оформлення актового залу. У червні 2011року заступник директора школи з виховної роботи Кравчук І.М. відвідала школу-партнера та була почесним гостем під час проведення ДПА з англійської мови у 9 класі. Під час цього візиту педагогічному колективу сільської школи були передані навчальні та методичні посібники, географічні карти, таблиці для вивчення навчальних предметів, на прохання вчителя англійської мови сільській школі подарували географічні карти Великобританії та Сполучених Штатів Америки, додаткову літературу та наочний матеріал. На жаль, школа-партнер не має можливості спілкуватися з нами в мережі Інтернет і саме тому, листування залишаеться основним джерелом спілкування та обміну інформацією.

15. Міжнародні зв’язки

З метою підготовки молоді до успішної самореалізації в умовах європейської інтеграції та світової глобалізації, активізації пізнавальної діяльності учнів до вивчення історії, культури, побуту, звичаїв та традицій держав світу червертий рік в школі працює євроклуб “Олімп”, який з минулого року очолює вчитель англійської мови Олійник Т.С.  Діяльність шкільного європейського клубу спирається передусім на спільну працю її членів. На високому організаційному та пізнавальному рівні у лютому серед учнів 9-11 класів пройшов конкурс «Національні свята та звичаї країн Європи». З метою розширення знань та піднесення ролі столиці України – міста Києва на шляху інтеграції українського суспільства до європейської спільноти, поширення знань про об»єднану Європу, популяризації євроінтеграційних процесів, створення можливостей для самореалізації творчих здібностей учнів та активізації пізнавальних інтересів було заплановано і проведено виховні години для учнів 5-11 класів, а також серед учнів 5-11 класів було проведено конкурс стінгазет «Україна – європейська держава» в травні 2012р. В рамках святкування днів Європи в Україні була проведена вікториина «Що ми знаємо про країни Європи» в лютому 2012р. для учнів 6-8 класів, а в рамках проведення тижня іноземної мови в школі відбулася виставку-конкурс стінгазет “English-speaking countries”. Починаючи з 2006 року наша школа співпрацює із школою № 1150 а/о Зеленоград м.Москва. За цей період було проведено ряд заходів. Це і обмін досвідом по організації навчально-виховного процесу, шкільного самоврядування, виховної системи, проведення круглих столів, педагогічних рад з використанням можливостей сучасної компютерної техніки. Учні нашої та російської шкіл знають один одного з листування, спілкуються через Інтернет, мають можливість обмінюваться думками про навчальні програми, роботу шкільних гуртків, музику, фільми, спілкуються в Інернет-чатах про політику, акторів, розповідають про буденне життя своїх шкіл, про заходи, які відбуваються в школах, про досягнення учнів у навчанні, олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах, виставках, МАН, спортивних змаганнях, обмінюються екземплярами шкільних газет.

Але треба вказати і на певні недоліки в роботі, а саме:  співпраця із зарубіжним партнером не набуває активного практичного спрямування, що передбачало б взаємоекскурсії, обмін делегаціями, тощо;  класні керівники недостатньо уваги приділяють питанням партнерства та співпраці на виховних годинах; вчителі-предметники мало інформують учнів на своїх уроках про переваги партнерства та співпраці в різних сферах життя суспільства; вчителі англійської мови не надають належної уваги пропагуванню роботу шкільного євроклубу «Олімп» на своїх уроках та позакласних заходах тощо. Тому в наступному навчальному році слід посилити вказану ланку роботи і відзначити, що головне завдання педагогічних працівників – це формування свідомого громадянина своєї держави та становлення його як громадянина європейської спільноти.

16. Створення власної системи інформаційного забезпечення

На виконання програми «Освіта столиці 2006-2010 роки», Програми «Освіта столиці. Святошинський район 2006-2010 роки», Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 1013\2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» з метою ефективного висвітлення та вирішення освітньо-педагогічних проблем через мережу Інтернет, в школі було розпочато роботу щодо реалізації зазначеної Програми. Наказом по школі модератором школи було призначено заступника директора школи з навчально-виховної роботи Шевчук О.А. Відповідальним за технічну підтримку шкільного сайту було призначено психолога школи Степаненко С.А. Шевчук О.А. пройшла відповідні навчання, які були організовані та проведені управлінням освіти Святошинського району та працівниками ТОВ «Мережа Ай-Ті- Консалтинг». Школа має комп”ютерну мережу з виходом в Інтернет, працює електронна пошта, створено сайт школи, який систематично поновлюється. Шкільний сайт містить актуальну інформацію, яку представлено на широкий загал для учнів, учителів та батьків учнів. Головна сторінка шкільного сайту відображає рубрики сайту і актуальну інформацію про школу в розділі «Новини». Розділ «Про заклад» відображає основні напрямки та функції роботи школи (мета діяльності, методологічна тема, над якою працюють учительський, учнівський та батьківський колективи школи, основні завдання, віхи становлення та здобутки). Також подано інформацію про керівний склад школи, її структурні підрозділи, їх діяльність: результати участі учнів школи в олімпіадах, участь в роботі МАН, подано розклад уроків для учнів 1-11 класів. Добре висвітлена сторінка «Самоврядування». Розділ «Новини» містить новини шкільного життя, інформацію для батьків, вчителів тощо. На сьогодні планується оновлення комп»ютерних кабінету. В школі запроваджено проект «Інтернет в кожну класну кімнату», що на сьогодні перебуває на заключному етапі його здійснення та проект «Щоденник.ua». «Щоденник.ua.» - це соціальна освітня інтернет-мережа, яка є максимально ефективним інструментом для підвищення якості освітнього процессу. «Щоденник.ua.» об’єднує загалом в інформаційному полі педагогів, учнів, батьків, батьківські комітети, адміністрації шкіл. «Щоденник.ua.» - це безкоштовна мережа, інноваційний проект, що функціонує за підтримки МОН. Вся інформація знаходиться під контролем модератора проекту та модератора школи. Мережа є конфіденційною, доступ можливий лише через реєстрацію школи, з дозволу директора школи. «Щоденник.ua.» надає доступ до:  електронного розкладу уроків,  електронного журналу вчителя,  електронного щоденника учня,  дистанційне навчання в режимі реального часу,  он-лайн тестування учнів (олімпіади, конкурси),  мережа збирає, зберігає та структурує матеріали для навчання по предметам (літературні твори відповідно до шкільної програми, матеріали для самоосвіти, словники, енциклопедія),  учні та батьки мають доступ лише до своїх оцінок,  «Щоденник.ua.» самостійно формує всі необхідні статистичні данні ( рейтинг класів, середній бал з предмета). Систему «Щоденник.ua.» створено для поліпшення системи освіти, покращення навчлаьного процессу, а також поглибленого зв»язку між вчителями, учитлеми та батьками. Станом на 01.06.2011 р. в освітній мережі «Щоденник.ua.» зареєстровані всі 743 учнів школи. Проте активну участь у роботі цієї сторінки приймають лише 10 класів школи (2-В, 3-В, 6-Б, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-В, 10-Б). Педагогічний коллектив школи спільно з благодійною організацією «Калина» затвердили благодійну программу «Електронний щоденник», яка предебачає забезпечення всіх класних приміщень протягом 2012-2013 рр. rомп’ютерною технікою та підключення їх до мережі Інтернет. На виконання наказу МОН молодь спорту України «Про підготовку до початку 2011-2012 навчального року» від 11 травня 2011 р. № 436 та користуючись «Методичними рекомендаціями», що вийшли як додаток до листа МОН молодь спорту України від 24 червня 2011 р. № 1/9-493 та з метою забезпечення засвоєння вчителями до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій в школі було організовано активне комп'ютерне навчання для вчителів «Вчитель - вчителю». Ця форма передбачала навчання у межах навчального закладу одних учителів іншими, тими, хто володіє ІКТ. На сьогодні всі педагоги школи володіють комп'ютерною грамотою і використовують набуті навики в своїй професійній діяльності.

    Створена власна система інформаційного забезпечення – прес-центр та шкільна газета “Я і школа” . Редакційна колегія складається з учнів школи, які обговорюють матеріали випуску. В кожному номері газети подано цікаві матеріали про життя школи, про плани на майбутнє, представлена учнівська творчість, творчість батьків та вчителів. Газета виходить один раз на місяць і користується великим попитом в учнів, вчителів та батьків.

17. Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів 

Ефективність навчально-виховного процесу в значній мірі залежить від чіткої організації внутрішкільного контролю. Головне завдання контролю вбачаємо у виявленні причин негативних результатів роботи і допомозі вчителеві, а також виявленні, узагальненні та поширенні перспективного досвіду роботи. Тому особлива увага приділяється тематичному відвідуванню уроків, моніторингу якості освіти та викладання, управлінської діяльності, що дає можливість грунтовно ознайомитися з арсеналом методів і прийомів, які застосовує вчитель у процесі навчання учнів, надати методичну та практичну допомогу вчителю. Вивчення навчальних досягнень учнів проводиться у поєднанні з аналізом роботи вчителя. Вказані заходи здійснюються у відповідності до перспективного плану та внутрішкільного графіка контролю. Так протягом 2011-2012 н.р. підлягали контролю такі питання:  Виконання державних програм (№ 459 від 20.12.2012 р., № 157 від 18.05.2012 р.)  Організація навчально-виховного процесу в школі (№ 274 від 01.09.2012 р.)  Виконання закону «Про мови» ( № 306 від 19.09.2012 р., № 132 від 26.04.2012 р.)  Вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів з певних навчальних предметів та стан їх викладання:  українська мова та література ( № 45 від 27.02.2012 р. , № 141 від 27.04.2012 р.), іноземні мови ( № 23 від 06.02.2012 р., № 43 від 24.02.2012 р.),  фізична культура ( № 310 від 19.09.2011 р., № 321 від 30.09.2011 .),  інформатика (№ 412 від 15.11.2011 р. , № 435 від 30.11.2011 р.), образотворче мистецтво в початковій школі (№ 436 від 01.12.2011 р., № 464 від 26.12.2011 р.).  Виконання класоводами та класними керівниками планів виховної роботи (№ 363 від 24.10.2011 р.),  виконання правил внутрішнього розпорядку (№ 264 від 01.09.2011 р.),  ведення шкільної документації (№ 475 від 30.12.2011 р.),  виконання графіка контрольних, лабораторних, практичних робіт (№ 468 від 26.12.2011 р.),  робота комісії з перевірки оформлення та видачі документів про базову та повну загальну середню освіту (№ 267 від 01.09.2011 р., № 117 від 12.04.2012 р.),  організація освітніх послуг (№ 293 від 01.09.2012 р.),  заборона репетиторства в школі (№ 268 від 01.09.2011 р.),  недопущення застосування працівниками школи фізичного насильства до неповнолітніх та дотримання вчительської етики ( № 434 від 30.11.2011 р.),  організація додаткових індивідуальних занять та навчання вдома (№ 328, 329, 330,331 від 06.10.2011 р., № 51 від 01.03.2012 р.),  курсова перепідготовка, атестація вчителів, система роботи вчителів, що атестуються (№ 275 від 20.10.2011 р., № 349 від 19.10.2011 р.),  науково-методична робота з педагогічними кадрами (№ 236 від 01.09.2011 р.),  робота з молодими спеціалістами (№ 302 від 07.09.2011 р., № 125 від 20.04.2012 р., № 138 від 27.04.2012 р),  допризовна підготовка юнаків ( № 271, 299 від 01.09.2011 р., № 298 від 01.09.2011 р.),  робота з обдарованими учнями : участь в шкільних олімпіадах з навчальних предметів (303 від 01.09.2011 р., № 348 від 18.10.2011 р., № 369 від 01.11.2011 р., № 446 від 07.12.2011 р., № 38 від 21.02.2012 р., № 40 від 23.02.2012 р., № 09 від 13.01.2012 р., № 05 від 09.01.2012 р., № 67 від 14.03.2012 р., № 74 від 20.03.2012 р.),  організація та робота ГПД (№ 294 від 01.09.2011 р.),  система перевірки вчителями-предметниками учнівських зошитів ( № 339 від 07.10.2011 р., № 433 від 30.11.2011 р.),  підготовка до екзаменів (№ 55 від 03.03.2012 р.),  організація та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів (№ 313 від 23.09.2011 р., № 315 від 26.09.2011 р., № 320 від 29.09.2011 р.),  організація та проведення шкільних конкурсів, свят, дискотек (№ 460 від 21.12.2011 р.),  організація факультативів та гурткової роботи (№ 292 від 01.09.2011 р., № 397 від 07.11.2011 р., № 02 від 01.01.2012 р.),  літній відпочинок учнів (№ 309 від 19.09.2011 р., № 170 від 18.05.2012 р., № 174 від 22.05.2012 р.),  робота бібліотеки ( № 312 від 22.09.2011 р., № 427 від 28.11.2011 р., № 32 від 17.02.2012 р., № 180 від 25.05.2012 р., № 187 від 01.06.2012 р.),виконання програми з ПДР (124 від 20.04.2012 р.).  дотримання єдиного орфографічного режиму учнями початкової школи при виконанні письмових робіт ( № 445 від 05.12.2011 р., № 465 від 26.12.2011 р.),  дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі (№ 419 від 19.11.2011 р.),  організація пропускного режиму в приміщенні школи ( № 254 від 01.09.2011 р.),  оздоровлення учнів та проведення лікувально-профілактичних заходів, медогляду (№ 309 від 19.09.2011 р., № 408 від 14.11.2011 р., № 413 від 16.11.2011 р., № 438 від 01.12.2011 р.),  організації харчування учнів школи та його якість (№ 225, 223, 234, 235 від 01.09.2011 р., № 392 від 04.11.2011 р., 324 від 03.10.2011 р., № 423 від 25.11.2011 р.., № 453 від 16.12.2011 р., № 12 від 20.01.2012 р., № 17 від 27.01.2012 р., № 462 від 23.12.2011 р.),  перевірка учнівських щоденників (№ 322 ід 30.09.2012 р., № 404 від 10.11.2011 р., № 79 від 23.03.2012 р.),  стан відвідування учнями школи (№ 326 від 01.09.2011 р., № 376 від 27.10.2011 р., № 184 від 28.05.2012 р.),  організація позакласної та позашкільної роботи (команди ЮІР) ( № 66 від 14.03.2012 р.),  стан дисципліни та порядку в школі, чергування учнів та вчителів (№ 281 від 01.09.2011 р.),  співробітництво з сільською школою та зарубіжним партнером (№ 255 від 01.09.2011 р., № 127 від 24.04.2012 р.), дотримання вимог з охорони праці (№ 225-А, 265, 261 від 01.09.2011 р.., № 301 від 07.09.2011 р., № 56 від 03.03.2012 р., № 437 від 01.12.2011 р., № 477 від 30.12.2011 р., № 107 від 05.04.2012 р.),  профілактика бездоглядності та правопорушень серед учнів школи (№ 251 від 01.09.2011 р., № 479 від 31.12.2011 р.),  робота з ЦО (№ 03 від 04.01.2012 р., № 46 від 28.02.2012 р., № 59 від 03.03.2012 р., № 72 від 19.03.2012 р., № 145 від 28.04.2012 р.),  пропаганда здорового способу життя ( № 283 від 01.09.2011 р., № 332 від 06.10.2011 р., № 411 від 15.11.2011 р.),  використання уроків фізкультури та спортивних гуртків для зміцнення здоров’я учнів (№ 261 від 01.09.2011 р., № 283 від 01.09.2011 р., № 317 від 26.09.2011 р., № 325 від 03.10.2011 р.), профорієнтаційна робота ( № 29 від 17.02.2012 р.),  створення комфортних умов для дітей-сиріт, напівсиріт та учнів з малозабезпечених сімей (№ 118 від 13.04.2012 р.).

  19. Шляхи оновлення навчально-виховного процесу

Кардинальні зміни в соціально-політичних та економічних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання та навчання в галузі освіти, розробки та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, грунтовному, духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого-соціальному зростанню. Зрозуміло, що реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів до особистості учня, його потреб та інтересів. Саме тому метою навчання учнів нашого навчального закладу є не тільки отримання ними знань як сукупності фактів, теорій тощо, але й удосконалення навичок уміння самостійно навчатися продовж всього життя. Основними завданннями, над якими продовжуватиме працювати колектив школи визначаємо такі:

 Створення оптимальних умов для розвитку духовно багатої, фізично здорової, вільної, творчо мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Базового навчального плану початкової освіти, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, Статуту школи.

 Виконання конституційних вимог щодо обов’язкової повної загальної освіти всіх учасників освітнього процесу;

 Неухильне дотримання вимог законодавства України, нормативних документів МОН молоді та спорту України, місцевих органів управління освітою у сфері освіти та виховання;

 Українознавча спрямованість навчально-виховного процесу;

 Осучасненість змісту освіти;

 Підвищення уваги до екологічної освіти, яка передбачає формування в учнів навичок осмислення фактів та наукових ідей, предметом яких є навколишнє середовище як у локальному, так і глобальному вимірах, застосування їх у повсякденному житті.

 Системний підхід до планування й аналізу діяльності школи;

 Забезпечення належних умов для навчання та виховання учнів через удосконалення форм компетентнісного орієнтованого підходу.

 Створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих пошуках, впровадження проектної діяльністі педагогів;

 Збереження, зміцнення та розвиток здоров»я учнів як найвищої соціальної цінності.

 Створення належних умов для функціонування освітньої системи школи, яка забезпечує розвиток виховання і навчання дитини, грунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;

 Впровадження в педагогічну практику новітніх досягнень психолого-педагогічної науки;

 Сприяння впровадженню у школі сучасних навчально-виховних та управлінських технологій,

 Пропагування передового педагогічного досвіду освітян закладу та підвищення педагогічної майстерності працівників;

 Сприяння запровадженню новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, з метою створення інформаційно-навчального середовища;

 Сормування свідомого і відповідального ставлення учнів, батьків, працівників закладу до процесу навчання і виховання молодого покоління української держави;

 Продовження впровадження у навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, які передбачають створення сприятливих умов навчання в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);повноцінний та раціонально організований руховий режим;

 Вдосконалення моделі інноваційної виховної системи загальноосвітнього навчального закладу (технології учнівського самоврядування);

 Формування позитивного іміджу навчального закладу;

 Створення умов рівного доступу до освіти жителів міста, регіону тощо.

 Завершення впровадження соціального проекту «Електронний щоденник» в школі;

 Забезпечення кожного вчителя школи персональним комп’ютером;

 Створення локальної мережі в школі, підключення кожного шкільного кабінету до мережі Internet та локальної мережі;

 Оболаднання кімнати для відпочинку учнів 1-4 класів;

 Оновлення комп’ютерної техніки в комп’ютерних кабінетах;

 Забезпечення кожного методичного об’єднання інтерактивними комплексами;

 Розширення мережі шкільних гуртків;

 Удосконалення вмінь та навичок вчителів школи по використанню в навчально-виховному процесі ІКТ- технологій

         Із цього погляду залишаються актуальною тема, над вирішенням буде працювати колектив школи в 2012/2013навчальному році: «Забезпечення інтелектуального, фізичного, духовного і морального розвитку школяра шляхом впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес – основа самореалізації особистості, здатної сприймати життя як творчий процес».  

      Пріоритетним напрямком на цьому шляху для колективу школи є розробка і впровадження в життя нових інноваційних проектів, які будуть спрямовані на виконання основного завдання національної освіти в сучасних умовах: формування і розвиток гармонійно розвинутої особистості, формування покоління людей, котрі мислять і працюють по новому. Аби виховати учня з універсальним мисленням, що відповідає характеристикам громадянина України, а також після закінчення середнього навчального закладу має рівень євроабітурієнта, і надалі – євростудента, увесь колектив школи поставив перед собою завдання: сформувати в особі сьогоднішнього школяра конкурентоспроможну особу, цвіт нації, створити умови для самовизначення, самовиховання та самореалізації особистості – носія не тільки особистісних, сімейних, але й етнонаціональних, полікультурних, толерантних, громадянських, загальнолюдських цінностей.